va

Chestiunea lingvistică a provocat dezbateri aprinse în CMC (VIDEO)

Discuții aprinse s-au iscat între consilierii municipali pe marginea limbii în care ar trebui să fie susținute ședințele Consiliului municipal Chișinău (CMC).

Consilierii din partea Partidului Liberal (PL) au lansat inițiativa privind aprobarea limbii de stat drept singura limbă care trebuie vorbită la ședințele CMC. În procesul dezbaterilor proiectului de hotărîre respectiv, liberalii au declarat că de facto limba de stat este limba română. În opinia liberalilor, acest lucru reiese din avizul Curții Constituționale, care a decis că Declarația de independență prevalează asupra Constituției, iar în Declarație scrie că limba oficială este limba română. Acest lucru a provocat nemulțumirea cîtorva fracțiuni, inclusiv a socialiștilor, comuniștilor și consilierilor neafiliați, precum și a celor din „Partidul Nostru”.

Președintele fracțiunii PCRM și a celor fără de partid, Vasili Chirtoca, a declarat că supunerea acestui proiect votului contravine legislației. „Legea nr.457 din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale prevede că ședinţele Consiliului se desfăşoară în limba moldovenească sau în altă limbă utilizată pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective. Vreau să-i atenționez pe juriștii Partidului Liberal că în hotărîrea Curții Constituționale, la care ei fac referire, nu scrie nimic despre limba în care urmează să se susțină ședințele”, a specificat Chirtoca.

Consilierul din partea Partidului Socialiștilor Gaik Vartanian a atras atenția la experiența secretariatului Parlamentului care publică proiectele de lege în limba de stat și cea rusă. „Ce ar fi să introducem în Consiliul municipal o asemenea practică? Locuitorii rusofoni ai municipiului Chișinău au dreptul să înțeleagă ce hotărîri se examinează și se adoptă”, a menționat Vartanean.

Drept urmare, secretarul CMC, Valeriu Didencu, a supus votului cîteva chestiuni: privind aprobarea limbii de stat drept limba de bază în care urmează să se desfășoare ședințele Consiliului municipal, privind precizarea faptului că sub limbă de stat se subînțelege limba română, privind excluderea chestiunii lingvistice de pe ordinea de zi. Socialiștii au insistat ca consilierii să examineze inițial prima chestiune. „Dacă majoritatea va vota excluderea acestei chestiuni de pe ordinea de zi, primele două voturi nu vor avea niciun sens”, a menționat consilierul din partea PSRM Oleg Onișcenco. Însă secretariatul a ignorat solicitarea socialiștilor.

Majoritatea aleșilor locali prezenți în sală au votat pentru aprobarea limbii de stat drept singura limbă în care trebuie să se desfășoare ședințele CMC. Examinarea celorlalte puncte a fost respinsă.

Leave a Reply