Chirtoca_kp_ru

După ce vom „curăța de interese” serviciile prestate chișinăuienilor, veți rămîne surprinși cît de mult totul se va ieftini!

(Din adresarea candidatului la funcția de primar general al Chișinăului Vasili Chirtoca cu prilejul lansării campaniei electorale)

– Stimați locuitori ai capitalei! Mai întîi de toate, permiteți-mi să vă felicit cu ocazia aniversării a 70-a a Marii Victorii asupra fascismului – sărbătoare care ne amintește permanent de consecințele doctrinelor care promovează superioritatea unei rase sau a unei națiuni față de altele, care segregă oamenii și propagă această segregație. Este o dată față de care avem aceeași atitudine. Totodată, noi sîntem o țară europeană, de aceea îi felicit și pe cei care de 9 mai au marcat Ziua Europei – un continent remarcabil, liderul spiritual, cultural și economic al lumii pe parcursul ultimelor milenii!

Noi aveam cu dumneavoastră aceleași viziuni față de statul moldovenesc și statalitatea moldovenească, față de istoria Patriei noastre, față de viitorul ei. Noi aveam aceleași viziuni față de viitorul orașului nostru minunat și întreaga municipalitate – acesta trebuie să fie un loc de viață fericită pentru chișinăuieni și de pelerinaj pentru turiștii străini. Noi toți conștientizăm faptul că Chișinăul trebuie salvat de urgență! Anume ghidați de acest obiectiv, oamenii cărora le pasă de soarta țării se găsesc, se unesc și își trasează noi sarcini ambițioase. Noi ne-am găsit unii pe alții. Noi sîntem împreună. Sînt convins că ne așteaptă fapte mari!

Salvarea Chișinăului – inimii statului nostru. E prea mare riscul de a trece de punctul fără întoarcere, cînd și cele mai hotărîte și radicale măsuri nu-i vor putea întoarce Chișinăului imaginea și esența unei capitale veritabile. Chișinăul pur și simplu nu va suporta încă patru ani de demagogie frumoasă și joacă de-a politica din partea „părinților” orașului, pe fundalul neputinței administrative și gospodărești. De jure, orașul va fi considerat capitală, însă de facto se va transforma definitiv într-un megalopolis degradant fără semne de capitală.

Anume pe această cale depresivă și de impas Chișinăul este condus de mai mulți ani de edilii lui ineficienți, mai ales în ultimii opt ani, cînd stilul de „administrație” a municipiului cu o populație de aproape un milion de oameni, cu o mulțime de probleme nesoluționate, poate fi caracterizat ca „politicianism agresiv” și o propagandă permanentă a „realizărilor”.

Așa-zisele realizări sînt doar o mică parte din multitudinea de treburi și sarcini pe care trebuie să le realizeze autoritățile municipale zi de zi, calm și fără PR din chiar prima după alegerea în funcții. În municipiu se realizează foarte puțin, însă aceste lucruri mărunte sînt prezentate de autorități astfel, încît unor locuitori li se pare că ceva totuși se face.

Este trist, este o tragedie zilnică de rutină pentru toți orășenii, dar mai ales pentru cei care își amintesc de un Chișinău cu totul altfel – un oraș confortabil, curat, verde, un oraș cu adevărat alb, cu o imagine simpatică specifică, cu un farmec aparte și un șarm irepetabil. Despre acel Chișinău erau compuse cîntece minunate, poezii, erau filmate pelicule pline de căldură și romantism. Însă acum frumusețea și armonia inițială a orașului cu greu poate fi deslușită de sub straturile de murdărie acumulate pe parcursul anilor, de după monștrii arhitecturali odioși, haosul din transport, aglomerația de panouri de publicitate și chioșcurile caraghioase.

Este greu să-ți păstrezi dragostea față de oraș, să le inspiri această dragoste copiilor și celor care ne vizitează, atunci cînd te înăduși de praf, gaze de eșapament și putoarea de la stația de epurare, pe care conducerea orașului cică ar fi „anihilat-o”. Este greu să fii îndrăgostit de oraș înghesuindu-te în maxi-taxi, înghețînd în stații în așteptarea transportului public, stînd ore în șir în ambuteiaje, deteriorînd automobilele pe drumurile „modernizate” de municipalitate și rupîndu-ți picioarele pe trotuarele distruse, achitînd din propriul buzunar toate pierderile de apă și energie termică, riscînd să te îneci în băltoacele de noroi după fiecare ploaie, chiar și una slabă.

Este greu să respecți orașul în care se distruge cu bună știință partea istorică, se defrișează parcuri și spații verzi, în care curțile s-au transformat în gunoiști, unde copiii nu au locuri de joacă, iar vîrstnicii – locuri pentru a se întîlni și discuta, unde sînt o mulțime de persoane social neprotejate, unde tineretul nu are ocupații, în afară de a merge în bodegi și spelunci pentru narcomani. În consecință, o parte dintre tineri pleacă… Pleacă și adulți apți de muncă, a căror experiență ne-ar fi de mare folos!

Însă orașul merită toată dragostea, recunoștința și respectul nostru! Capitala are nevoie de o altă abordare, sînt necesare măsuri urgente pentru reanimarea (anume reanimarea) orașului nostru mult pătimit și a întregului municipiu. În caz contrar, ne așteaptă o moarte lentă și plină de chinuri a tot pentru ce iubim Chișinăul. În caz contrar, putem uita de speranța locuitorilor municipiului la o viață confortabilă și în siguranță. Noi nu putem admite așa ceva. Orașul are nevoie de stăpîn!

Trebuie de acționat rapid, decisiv și dur. Și nu din primele zile, ci chiar din prima zi după alegerea mea în funcția de primar general al municipiului Chișinău vom începe să facem regulă. Vom efectua o verificare complexă a activității tuturor subdiviziunilor aparatului central al Primăriei, precum și a subdiviziunilor și întreprinderilor municipale. Vor fi identificate și înlăturate cauzele gestionării ineficiente, sabotajului sau abuzurilor, vor fi identificate premizele pentru reducerea cheltuielilor și combaterea corupției.

După ce vom „curăța de interese” serviciile prestate chișinăuienilor, veți rămîne surprinși cît de mult se vor reduce cheltuielile, cît de mult totul se va ieftini! Și toate acestea se vor produce în cel mai scurt timp!

Optimizarea aparatului central al Primăriei și preturilor va permite repartizarea puterii și apropierea ei de oameni, va oferi posibilitatea locuitorilor municipiului să beneficieze rapid și eficient de serviciile autorităților municipale. Anume să beneficieze de servicii, nu să meargă să se închine funcționarilor!

Va fi introdus moratoriu la eliberarea autorizațiilor pentru construcția chioșcurilor, pavilioanelor, mansardelor, construcțiilor auxiliare în curțile blocurilor și pe trotuare. Vom clarifica cine a eliberat aceste autorizații, cine a permis construcția caselor particulare și a blocurilor în parcuri, cine a închis ochii la aceea că sub pretextul restaurării sînt distruse monumente istorice de arhitectură. Îi vom identifica și îi vom acționa în judecată! Iar pînă cînd nu va fi perfecționată legislația în acest domeniu, vom interzice să fie atinse edificiile care prezintă valoare istorică și culturală.

În mod prioritar vom analiza problemele din transport. Aici avem nevoie de  măsuri urgente pentru decongestionarea autostrăzilor orașului și neadmiterea formării ambuteiajelor, pentru crearea condițiilor pentru cicliști și sporirea cardinală a securității pietonilor. Este nevoie de introdus în orar clar și bine definitivat și un sistem de circulație a transportului public. Analiza și soluționarea problemelor legate de transport constituie o chestiune organizatorică elementară, accesibilă oricărui specialist în logistică. Aceasta se poate face într-un timp foarte scurt.

Vom reanima serviciile municipale, care sînt obligate să se ocupe de salubrizarea orașului. Aceste servicii nu se dezvoltă, se află într-o stare de letargie. Consider că noi, moldovenii, sîntem un popor minunat, cu istorie, cultură și tradiții bogate. Însă unora dintre noi le place să vorbească de rău despre sine, elogiind tot ce este străin. În ultimul timp, tot mai mult se aude, mai ales din partea conducerii orașului, că Chișinăul și suburbiile sînt murdare din cauza nivelului scăzut de cultură al orășenilor. Cică, fac mizerie… Aceasta înseamnă să pui problemele tale pe umerii altora.

Nu sînt urne de gunoi, nu există un sistem pus la punct de colectare și utilizare a deșeurilor, din această cauză se și face murdărie! Dacă autoritățile locale ar fi instalat urne, ar fi mult mai puțin gunoi. De fapt, în orașele mari cu populație de milioane, care sînt vizitate de zeci de milioane de turiști, oricît de straniu ar suna, se face murdărie. Milioane de oameni fac murdărie, numai că aceasta nu se vede! Știți de ce? Pentru că acolo se face curățenie! E curat nu acolo unde nu se face murdărie, ci acolo unde se face curățenie. Și cultura orășenilor nu are aici nicio legătură cu asta.

Cu lipsă de cultură și dragoste față de orașul său se confruntă administratorii urbei, care în ultimii ani nu au efectuat nicio curățare umedă a Chișinăului. În mod normal, o asemenea salubrizare trebuie de făcut în fiecare zi și noi ne vom ocupa de aceasta! Este o chestiune de organizare elementară și noi vom soluționa această problemă într-un timp foarte scurt!

Starea în care se află suburbiile este un subiect specific, care trebuie de clarificat la nivel profesionist. Vom scoate suburbiile din gunoi, murdărie și dezordine. Unul dintre adjuncții mei se va ocupa de gestionarea dezvoltării suburbiilor capitalei. Locuitorii și autoritățile satelor și orașelor municipiului vor avea posibilitatea reală de a rezolva operativ problemele curente. Acești oameni se confruntă cu multiple probleme și ei merită ca traiul și munca lor să corespundă înaltelor standarde ale capitalei.

Aceasta dacă e să vorbim concis și punctat. Planurile noastre sînt mult mai mari și mai îndrăznețe. Pentru realizarea acestora noi avem și experiență, și cunoștințe. Noi dorim să obținem schimbări în bine, pe care le merită capitala și locuitorii ei.

Cu părere de rău, și la aceste alegeri pe noi încearcă să ne contrapună, să ne impună alegerea geopolitică – Europa sau Uniunea Vamală. Acești oameni parcă uită că mai întîi de toate Chișinăul se află în Moldova! Noi sîntem gata să-i împăcăm pe orășeni, să transformăm capitala noastră într-un oraș cu nivel european de viață, de confort, noi sîntem dispuși să ne orientăm spre cele mai bune exemple de capitale din statele Uniunii Vamale: spre Minsk, care este un oraș curat cu drumuri excelente, spre Moscova tehnologică, cu atitudine grijulie față de istorie, spre Astana, care este o capitală ultramodernă.

Vă îndemn să ne unim pentru a transforma Chișinăul. Trebuie de acționat, nu de vorbit. În genere, e timpul să trecem de la vorbe la fapte!

DIN ARHIVA „KP”

Vasili Chirtoca s-a născut pe 20 septembrie 1958, în satul moldovenesc Ghidirim din regiunea Odesa, într-o familie de pedagogi. În anul 1974 a absolvit școala medie rusă din or. Strășeni, RSSM. După absolvirea Institutului Politehnic din Odesa, în anul 1979, și-a început activitatea la Institutul de Stat de Proiectare din Chișinău, unde a parcurs calea de la inginer de rînd pînă la inginer principal pe proiecte. Ulterior, Vasili Chirtoca a fost transferat în funcția de director al filialei din Chișinău a Institutului de Stat de Proiectare din Novosibirsk.

În anul 1989, Vasili Chirtoca și-a început activitatea de întreprinzător, creînd o firmă cooperatistă tehnico-științifică de proiectare și construcție a sistemelor de epurare a apelor uzate pentru întreprinderile industriale. În prezent, această companie continuă să activeze și se ocupă de realizarea proiectelor în domeniul agriculturii ecologice.

În anul 1992, Vasili Chirtoca devine președinte al Consiliului de administrare al SA „POLIPROIECT” și director general al companiei financiare „DAAC Invest”. În anul 1994, creează societatea pe acțiuni comercială „DAAC-Hermes”, departamente de automobile, calculatoare și vînzare a produselor petroliere.

În prezent, în baza acestor companii se dezvoltă mai multe direcții: vînzarea și deservirea tehnică a automobilelor (grupul „DAAC Hermes”); elaborarea softurilor și sistemelor de integrare în domeniul tehnologiilor informaționale (grupul „DAAC System Integrator”); realizarea programelor în domeniul ecologiei (grupul „DAAC Ecoplant”); vînzarea și deservirea tehnică a bicicletelor („DAAC Velosport”).

În anul 1994, compania „DAAC-Hermes” creează fondul de privatizare și investiții cu același nume, care a încheiat programul de privatizare cu cel mai bun rezultat dintre instituțiile de privatizare.

În anul 2007, fondul „DAAC-Hermes”, în conformitate cu legislația, a fost reorganizat în societatea comercială „DAAC Hermes grup”, care reunește 90 de mii de acționari și este unicul institut de privatizare care și-a păstrat denumirea, conducerea și datele de contact. Din „DAAC Hermes grup” fac parte peste 40 de întreprinderi, unite printr-o strategie comună de dezvoltare.

În toate companiile grupului „DAAC” activează peste 2000 de persoane.

În perioada 1997-2000, Vasili Chirtoca a fost membri al Consiliului economic de pe lîngă președintele Republicii Moldova.

În perioada 2004-2008, Vasili Chirtoca a activat în calitate de membru al Consiliului economic de pe lîngă prim-ministrul Republicii Moldova. Pe parcursul mai multor ani Vasili Chirtoca este membru al prezidiumului Confederației Naționale a Patronatelor.

În anul 2013, Vasili Chirtoca a intrat în Top-10 al celor mai de succes oameni de afaceri din Moldova.

Vasili Chirtoca este un renumit filantrop. El este cunoscut prin susținerea festivalului „Invită Maria Bieșu”, festivalului tinerilor interpreți „Steaua Chișinăului”, prin participarea activă la lucrările de restaurare a monumentelor istorice, de cultură și religie din Moldova. Vasili Chirtoca acordă asistență financiară permanentă familiilor cu mulți copii, azilurilor de bătrîni, internatelor pentru copii orfani, organizațiilor de tineret și sportive care se ocupă de educarea unui mod de viață sănătos și a patriotismului.

Vasili Chirtoca este maestru în sport al Uniunii Sovietice la box, președinte al Federației de Box din Moldova.

Este cavaler al Ordinului „Gloria Muncii” și Ordinului „Ștefan cel Mare și Sfînt” al Mitropoliei Moldovei.

Este căsătorit, are doi fii.

Leave a Reply