chisinau

Vasili Chirtoca: Vom comite o mare greșeală, dacă vom oferi străinilor elaborarea Planului general al Chișinăului

Pentru ca să administrezi reușit teritoriul orașului, ai nevoie de documentul de bază – Planul general al orașului. Un plan general elaborat minuțios le garantează locuitorilor respectarea dreptului la un mediu de trai confortabil, sigur din punct de vedere al ecologiei. El oferă garanții clare și stabile dezvoltatorilor și investitorilor, iar pentru administrația orașului este un instrument eficient de planificare a dezvoltării infrastructurii orașului.

Incredibil, dar capitala Republicii Moldova deja de mult timp există, practic, în lipsa Planului general. Deși autoritățile municipale permanent revin la problema dată, o decizie finală așa și nu a fost luată. Despre aceea cum trebuie să fie Planul general de dezvoltare a Chișinăului și cine trebuie să-l elaboreze, Noi.md discută cu Vasili Chirtoca, președintele comisiei municipale pentru construcții, arhitectură și relații funciare.

Planul general al capitalei are o soartă nefericită. Ultima variantă a fost aprobată în a.2007, însă în perioada administrării”liberale”a orașului, de dragul dezvoltatorilor apropiați Partidului liberal, ea a fost încălcată de multe ori și modificată așa, că nu mai poate fi recunoscută . Apoi, în a. 2015 Consiliul municipal Chișinău a încercat încă odată să reînnoiască planul general al capitalei, ”Chisinăuproiect” urma să elaboreze caietul de sarcini, iar direcția arhitectură – să organizeze o licitație pentru elaborarea noului plan general. Dar acestea nu au fost traduse în viață. Și iată că anul trecut noul plan general al Chișinăului urma să-l elaboreze compania românească Vegо Concept Engineering. Dar opoziția de atunci din consiliul municipal a făcut scandal și compania românească a refuzat să participe la proiect. În prezent, cine lucrează asupra planului general, dacă în general cineva lucrează asupra lui?

Eu nu pot spune că scandalul cu opoziția a fost motivul pentru care nu s-a reușit colaborarea cu compania românească. De fapt, propunerea ca această companie, gata să elaboreze Planul general pentru 500 mii de euro alocați de niște sponsori dezinteresați, a fost pusă la îndoială de fracțiunea socialiștilor și comisia pe care o conduc eu.

Totuși, ați votat pentru această propunere?

Nu. Noi nu am votat pentru proiectul inițial. Reprezentanții fracțiunii socialiștilor, apoi și comisia pentru construcții, arhitectură și relații funciare, au îmbunătățit mult proiectul acestei decizii.

Ce anume, în viziunea noastră, le-a scăpat respectivelor servicii ale primăriei, care au propus acest proiect de decizie? El nu ținea cont de niște momente importante. Primul – cine este autorul proiectului? În sistemul de proiectare noțiunea ”autor al proiectului” nu este o simplă îmbinare de cuvinte, este un termen specializat. Cel identificat ca autor al proiectului este titularul tuturor documentelor, și orice modificări pot fi introduse în proiect numai de el sau cu permisiunea lui. Și dacă acel proiect ar fi fost adoptat în forma lui inițială, reieșea că autor al proiectului devine o companie străină, fără permisiunea ei și plățile suplimentare în folosul ei nu puteau fi făcute careva modificări ale Planului general. Dar noi îl elaborăm în așa fel, ca prevederile lui să poată fi realizate în cel puțin 15 ani. Deși, în opinia mea, Planul general trebuie elaborat pentru un termen și mai îndelungat, deoarece azi sunt clare tendințele dezvoltării urbane. Este vorba despre electrificarea transporturilor, trecerea la transportul autonom, ecologie, înverzire, extinderea spațiului vital al oamenilor, îmbunătățirea mediului de trai al orășenilor…

De aceea noi am concretizat semnificativ decizia despre care vorbim, și nu doar în ce privește autorul, și anume de aceea, cred eu, compania românească nu a mai fost interesată de colaborarea cu noi. Da, în martie, 2020 consiliul municipal a decis cu privire la elaborarea Planului de acțiuni pentru realizarea proiectului Planului general și a Strategiei de dezvoltare a municipiului Chișinău în întregime. Decizia Primarului general de a elabora, în paralel cu planul general al capitalei, și Strategia de dezvoltare a Municipiului este un pas corect, pentru că se știe – în rezultatul compromisului la distribuirea sferelor de influență între partidele democrat și liberal, din legea privind municipiul Chișinău a fost eliminată clauza care prevedea că planurile generale ale suburbiilor trebuie să fie aprobate de Consiliul Municipal Chișinău. Ca urmare, în anii din urmă, fără un studiu arhitectural, au apărut construcții mizere nu doar în suburbiile propriu zise, dar și pe teritoriile adiacente magistralelor de însemnătate municipală, republicană și internațională.

În decizia din 5 martie, 2020 este vorba despre planul de acțiuni pentru elaborarea și aprobarea Planului general al orașului Chișinău și despre Strategia de dezvoltare a municipiului. Această strategie preconizează revizuirea principalelor momente, ce țin de viitorul municipiului. Adică, dezvoltarea comunicațiilor inginerești, reglementarea construcțiilor pe sectoarele amplasate de-a lungul magistralelor de însemnătate municipală, republicană și internațională, precum și un șir de alte probleme, ce țin de dezvoltarea infrastructurii sociale și de transport, dar și a suburbiilor în întregime. În prezent aceste lucrări le efectuează gratis, ca grant, o companie rusească, care nu pretinde să fie autorul exclusiv și titularul întregii documentații.

Iar compania românească, știți deja, a refuzat. La propunerea noastră, decizia adoptată în martie, 2020 a fost modificată la 28 iulie, trecut. Au fost introduse modificări, conform cărora Chișinăuproiect a devenit proiectant general, ceea ce este logic, dat fiind că acest institut este o întreprindere sută la sută municipală, care aparține municipiului Chișinău.

El pregătește caietul de sarcini?

Proiectul sarcinilor tehnice poate fi pregătit și de Chișinăuproiect, și de altcineva. Dar așa a fost să fie – primăria noastră a obținut un grant românesc, și caietul de sarcini a fost elaborat de un grup de specialiști, – moldoveni și români. Eu pentru prima oară am auzit numele acestor oameni în cadrul prezentării. În principiu, nu asta este important, însă nu știu de ce în acest caiet de sarcini se vorbește numai despre aceea, cum să fie organizată licitația. Ceea ce contravine deciziei din 28 iulie, 2020, în care este indicat, că această activitate este încredințată institutului Chișinăuproiect – o întreprindere municipală 100%. În această decizie a CMC este indicat clar, că anume Chișinăuproiect va fi proiectant general, și este treaba lui pe cine să atragă la aceste lucrări. Printre cei care au fost recomandați pentru a fi atrași, a fost și compania românească, și cea rusească.

Acesta este momentul-cheie. Dacă proiectant general va fi întreprinderea noastră municipală, ea va putea angaja cei mai buni proiectanți din toată lumea, care împreună cu specialiștii moldoveni vor elabora planul general al capitalei. În acest caz toate materialele inițiale, precum și noul Plan general al Chișinăului, și în format electronic, și pe hîrtie se vor păstra la Chișinăuproiect, și toate modificările la Planul general, dispuse de autoritățile municipale, le fa face tot întreprinderea municipală.

Aceasta a fost esența deciziei Consiliului municipal din 28 iulie, 2020. Dar în luna decembrie a aceluiași an a apărut un nou proiect de decizie, aprobat deja cu votul opoziției, dar sprijinit de conducerea primăriei. Cu trimitere la Legea privind achizițiile publice, proiectul de decizie prevedea necesitatea organizării unei licitații. De fapt însă, în cazuri luate aparte Legea achizițiilor publice permite luarea deciziilor fără licitații. Asta prevede art.5 al legii, ”Excepții”, punctul b) spune că «Prevederile acestei legi nu se aplică contractelor care au ca obiect serviciile de cercetare și dezvoltare, altele decît contractele rezultatele cărora autoritățile contractante le folosesc în exclusivitate pentru efectuarea propriilor activități, cu condiția că autoritatea contractantă achită integral serviciile prestate, iar costurile lor nu depășesc sau se mențin în limitele prețurilor de piață». Este exact cazul nostru. În plus, întreprinderile municipale au fost create anume pentru a putea soluționa problemele localităților fără tot felul de licitații. .

Astfel, ne-am pomenit acum într-o coliziune juridică, în care acționează decizia consiliului municipal din 5 martie,2020 privind elaborarea Planului de acțiuni și a Strategiei de dezvoltare a municipiului Chișinău, decizia consiliului municipal din 28 iulie,2020 prin care proiectant general este numit institutul Chișinăuproiect, și decizia din 23 decembrie a aceluiași an privind anunțarea licitației, care contravine primelor două.

Această coliziune juridică încă nu a fost soluționată. Eu am atenționat conducerea primăriei asupra acestui fapt, dar deocamdată nu au fost întreprinse careva acțiuni.

În aceste condiții, organizarea unei licitații internaționale pentru elaborarea Planului general al orașului Chișinău va fi ilegală.

Există opinia, – expusă, printre altele, de fostul viceprimar Victor Chironda, – că în Moldova nu există o companie publică sau privată, care să fie experimentată în elaborarea unor documente de acest fel. Iată ce scrie el: «Urbanproiect este în moarte clinică, iar Chișinăuproiect este depășit și nu va putea asigura normele moderne de urbanism». Iar Dvs. recunoașteți că în țara noastră proiectarea a degradat, și totuși insistați pe ideea, că de elaborarea Planului general trebuie să se preocupe o întreprindere de proiectare de la noi, Chișinăuproiect. Pe ce se bazează afirmația Dvs.?

Dvs. exemplificați cu vorbele unor oameni deștepți, dar care în viața lor nu au executat măcar un desen tehnic, care nu au lucrat măcar o zi într-o organizație de proiectare și nu au fost măcar odată pe un șantier. Băieți deștepți, inteligenți, simpatici, dar care mai au nevoie de 10-15 ani de experiență practică – într-un institut de proiectare, pe un șantier, și doar după aceasta vor fi gata să lucreze și să vorbească despre «urbanism». Mie îmi par simpatici acești băieți, dar problema lor este că uneori ei nu cunosc ceva, dar nu știu că nu cunosc acest ceva. Și fiind siguri că le cunosc pe toate, comit greșeli. Problema cea mai mare este faptul, că deseori ei nu înțeleg urmările deciziilor pe care le iau. Ei cred că totul va fi bine, însă cunoștințele și experiența lor nu le permit să aprecieze situația obiectiv. Și fac asemenea declarații. Să mă ierte Victor Chironda, – el este un băiat promițător, care are totul în față, inclusiv recunoașterea unor greșeli proprii.

Interpretarea incorectă a legilor în domeniul achizițiilor publice, conform căreia pentru orice trebuie organizate licitații, duce la aceea, că la noi nu se dezvoltă companiile noastre, autohtone. De ce degradează activitatea de proiectare la noi? Inclusiv și pentru că este aplicată Legea achizițiilor publice : pentru orice, trebuie anunțate licitații. Adică, noi trebuie să găsim pe cineva dintr-o parte, care să ne dezvolte ceva. Dar noi le avem pe ale noastre! Și cum vom dezvolta Chișinăuproiect, și de ce moare Urbanproiect, dacă noi nu le dăm de lucru? Vreau să atrag atenție faptului, că proiecte mari (întreprinderi industriale, palate ale sporturilor, parcuri de distracții, complexe acvatice, hoteluri mari etc.) pot face doar organizațiile de proiectare mari, care au acumulat experiența pe care o transmit noilor generații de proiectanți și în care muncesc permanent profesioniști în domeniul tuturor specialităților de proiectare.

Pe fondalul politicii greșite în sfera proiectărilor, în țară prosperă organizații mici de proiectare, create conform principiului «Coarne și copite» din renumitul roman al lui Ilf și Petrov, în care activează un număr mic de persoane. Deseori în fruntea acestor companii stau proprietari-rezolvatori, care «cîștigă» licitațiile și fără a conștientiza acest lucru distrug institutele serioase de proiectări, specialiștii cărora ”prestează” în aceste unități. Dar eu nu-i învinuiesc pe acești oameni – ei își hrănesc familiile reieșind din circumstanțele date. Problema principală este lipsa de atenție față de sfera proiectărilor în construcții din partea celor de la putere, provenită din neînțelegerea importanței ramurii proiectărilor pentru economia țării.

Dar Chișinăuproiect are specialiști capabili să elaboreze de sine stătător un document deplin și competent, care să corespundă cerințelor unui oraș modern din sec. ХХI?

Eu, care în trecut am fost proiectant, înțeleg perfect cp Planul general al orașului nu este o cibernetică. Este o activitate complexă, dar nu o cibernetică. Și de fapt Planul general al orașului deja s-a format. Dacă privim orașul de la înălțimea zborului de pasăre, acesta și este Planul general. El deja există, dar trebuie perfectat. Nimeni nu este împotrivă să folosim experiența internațională avansată. Ea există și în Europa de Vest, și în America, și în America de Sud, și în Asia, și în Federația rusă.

Nici specialiștii noștri nu stau pe loc. Și ei studiază experiența aceasta, citesc literatura de specialitate, vizionează spoturi video, își implementează ideile. Eu cred că noi avem destui specialiști, care împreună cu colegii externi, atrași de Chișinăuproiect, pot crea o echipă care să facă bine această lucrare, numită corectarea Planului general al orașului Chișinău. Apropo, majoritatea specialiștilor care au elaborat Planul general aprobat în a. 2007 se află aici și-s gata să facă parte din echipa dezvoltatorilor.

Problema-cheie este ca autorul proiectului Planului general al Chișinăului să fie întreprinderea noastră municipală – Chișinăuproiect.

Și cum putem obține acest lucru la etapa actuală?

Probabil, trebuie încă o dată să adoptăm decizia consiliului municipal în așa fel, ca să fie lichidată coliziunea juridică dintre deciziile CMC din martie și iuluie,2020 și decembrie 2020.

Care este costul aproximativ al elaborării unui astfel de plan și care-s termenele realizării lui? Ați spus – pînă în anul 2035?

Pînă în 2035 nu este termenul de realizare. Planul general se elaborează pentru perioada de dezvoltare a Chișinăului pînă în a. 2035. Adică, măsurile prevăzute de acest document: reconstrucția străzilor, dezvoltarea parcurilor, crearea infrastructurii de transport, sociale, inginerești, – aceste măsuri vor fi calculate pînă în a. 2035. Da elaborarea Planului general se preconizează pentru anul viitor. Se presupunea, că ea va începe în anul curent, și în buget au fost prevăzute mijloace în acest sens, dar acum este clar că el va fi elaborat în anul viitor.

Cred că ar putea costa în jur de 20 – 30 mln. de lei. Dar poate și mai mult.

În prezent nu se mai construiesc acele clădiri haotice, care în trecut desfigurau orașul. Dumneavoastră, fiind consilier municipal, vedeți careva schimbări?

Problema nu este dacă noi, cei din CMC, le vedem sau nu. Problema este ce fel de decizii luăm, pentru ca așa ceva să nu se mai repete. Cunoașteți că la 18 iulie, 2017 – adică, în consiliul municipal trecut, la inițiativa noastră a fost adoptată decizia consiliului municipal «Privind unele restricții în domeniul construcțiilor». În conformitate cu ea, se interzic construcțiile în interiorul cartierelor deja formate, precum și în zonele verzi de-a lungul străzilor orășenești și a magistralelor. Scopul – să nu fie distrus mediul de trai al oamenilor. La inițiativa fracțiunii PCRM, a fost adoptat Regulamentul privind zonele verzi, în care a fost extins semnificativ numărul zonelor verzi din municipiu. Zonele verzi constituie spațiul care inițial nu era preconizat pentru construcții, el formează chipul orașului și este componenta cea mai importantă a mediului de trai al orășenilor.

Poziția comisiei noastre este următoarea. La eliberarea autorizațiilor pentru proiectare obligatoriu trebuie respectate principiile urbanistice de bază. Primul – complexitatea proiectării, adică, proiectul trebuie să țină cont de tot ce ține de existența infrastructurii sociale, de transport, inginerești. Al doilea – caracterul de ansamblu, adică ceea ce construim nu trebuie să iasă din ansamblul construcțiilor deja existente sau a celor de perspectivă. Al treilea – principiul zonării. Este o problemă foarte importantă, care ține tot de păstrarea mediului de trai al oamenilor care locuiesc în clădiri de înălțimi mici, pentru ca în preajma lor să nu apară niște turnuri, din ferestrele cărora oamenii să privească în curtea altora, cum a fost în perioada anilor 90, 2000 și 2010, dar nici să fie construite întreprinderi industriale și alte întreprinderi care nu sînt compatibile cu locuințele.

Dacă la ședința comisiei noastre ajung proiectele unor decizii de acest fel, noi le respingem. Este interesant, că ele ajung la noi tot mai rar. Adică, respectivele servicii ale primăriei deja țin cont de aceste cerințe, și ”educă” proiectanții și dezvoltatorii.

A intervievat Svetlana Derevscicova

Leave a Reply