Chirtoca_02_1

Vasili Chirtoca: «Boxul tratează infantilismul»

În calendarul internațional de box anul 2018 nu a fost marcat de vre-un turneu olimpic, campionat mondial sau european. De aceea am fost curioși să aflăm cum și cu ce trăiește Federația de Box din Moldova (FBM) într-un an care nu a abundat de foruri sportive de amploare.

Pentru a răspunde la aceste și alte întrebări, corespondentul revistei «Спорт Молдовы(Sportul Moldovei)» Vladimir Sidorenco l-a vizitat pe Vasili Chirtoca, Președintele FBM. Portalul Noi.md publică pentru cititorii săi acest interviu.

– Domnule Chirtoca, cum a muncit FBM într-un an care nu a fost marcat de turnee oficiale importante?

– În box nu există perioade de inter-sezon.

La finele lui 2017 Prezidiul FBM a aprobat programul de organizare a cantonamentelor și a competițiilor, precum și planul financiar pentru susținerea acestor activități. Programul a fost construit reieșind din turneele care urmau să aibă loc sub egida Federației Internaționale de Box (AIBA) și a Confederației Europene de Box (EUCB). Planul financiar a fost prezentat spre aprobare Ministerului educației, culturii și cercetării. În urma discuțiilor și reieșind din posibilitățile statului, ministerul s-a angajat să finanțeze Federația de Box din Moldova în a.2018 cu nouă sute mii lei.

– Și ce sumă era necesară pentru realizarea evenimentelor incluse în programul cantonamentelor și competițiilor?

– Mult mai mare. Sezonul încă nu s-a încheiat, dar FBM deja a cheltuit aproape un milion și jumătate de lei. Pentru ca în Moldova boxul să se poată dezvolta normal, bugetul federației trebuie să fie de minim 5 mln. lei. Vorbim aici doar despre sportul de performanță.

– În ce scopuri bugetul de stat alocă bani FBM?

– Pentru organizarea campionatelor Moldovei, desfășurarea taberelor de antrenament, cheltuielile ce țin de participarea echipelor la turneele internaționale (călătoria, cazarea, alimentarea, diurnele).

– Sportivii mai au nevoie de costume sportive, uniformă, mănuși, căști, încălțăminte specială, proteze… Bugetul de stat prevede bani pentru acoperirea acestor cheltuieli?

– Nu. O singură dată în cei 26 de ani de existență a FBM au fost alocate mijloace pentru achiziționarea costumelor sportive pentru selecționata de seniori a țării. De atunci acestea s-au uzat și am fost nevoiți să cumpărăm altele din contul federației. Practic, în fiecare an facem acest lucru pentru echipele de diferite categorii de vîrstă.

– Finanțarea calendarului se face integral și la timp?

– Statul are banii pe care îi are, de aceea cum am mai spus mijloacele alocate de stat nu-s suficiente. Dar pentru ca procesul de sporire a măiestriei boxerilor să nu încetinească, ei trebuie să participe la diverse competiții internaționale. La turneu trebuie să meargă nouă sportivi, da statul are bani doar pentru cinci. Plecarea celorlalți patru și a antrenorului trebuie achitată din contul federației, sau din contul meu personal, sau din contul sponsorilor .
Dacă e să vorbim despre oportunitatea încasării alocațiilor de stat pe contul FBM, apoi în a.2018, din cauza reformei guvernamentale, primii bani necesari activităților plănuite au ajuns la noi în aprilie. Fisurile financiare temporare le acoperim din contul mijloacelor acordate de sponsori. Dar țin să menționez, că în pofida finanțării insuficiente, ministerul și-a onorat toate obligațiile.

– Federația are mulți sponsori?

– Unul – compania «Daaс Hermes». Fiind un om de afaceri cunoscut în țară, mi-i incomod să apelez la ajutorul colegilor mei, dar se pare că a venit timpul…

– Ce direcții de activitate principale are Federația de box din Moldova?

– Să reprezinte Republica Moldova pe arena internațională, inclusiv în organizațiile internaționale de box, să organizeze toate campionatele și turneele interne, să formeze componența selecționatelor, să asigure pregătirea și participarea lor la diverse turnee. Acestea ar fi cele de bază, dar mai există și activitatea curentă, care este pusă în seama celor trei angajați ai federației.

– Din ce surse este remunerată munca antrenorilor superiori ai selecționatelor Moldovei, inclusiv a îndrumătorului echipei de seniori Petru Caduc?

– Întotdeauna antrenorii, inclusiv antrenorii superiori ai echipelor, au activat în bază de voluntariat, dat fiind că bugetul de stat nu prevede mijloace pentru a le fi calculat un salariu. Dar nimeni dintre antrenorii superiori ai echipelor de diferite categorii nu mi-a pus această întrebare. Ce-i drept, recent la cererea mea de a forma o echipă pentru plecările peste hotare nu numai a boxerilor din Grimăncăuți, dar și a boxerilor buni din alte cluburi, antrenorul superior al echipei de seniori Petru Caduc a declarat că el este salarizat doar la Grimăncăuți. A făcut această declarație pentru prima dată, de aceea mulți membri ai prezidiului federației cugetă acum asupra unei posibile schimbări în formatul managementului selecționatelor.

– Totuși, la încheierea sezonului prezidiul FBM audiază rapoartele lor despre lucrul efectuat, se expune asupra rezultatelor obținute, pune în fața lor sarcini noi. Pot oare fi discutate erorile și eșecurile antrenorilor care muncesc la pregătirea selecționatelor în timpul lor liber?

– Dvs. uitați că discutați acum cu persoana, care timp de 26 ani, tot în bază de voluntariat, acordă boxului timpul și banii personali, de aceea eu am dreptul să cer darea de seamă de la cei care își cîștigă banii în exclusivitate din box și și-au asumat niște angajamente publice benevol și nesiliți de nimeni. Și astfel obțin, indirect, un beneficiu personal.

– Sportul profesional presupune numeroase antrenamente, efort fizic în exces, posibile leziuni. Boxerii trebuie să se afle mereu sub supravegherea medicilor. Statele de personal ale Federației includ medici și masori?

– Nu, pentru aceasta nu avem mijloace. Există sistemul de stat al medicinii sportive, care deservește sportivii de performanță. Desigur, nu este ceea ce era în URSS, însă sportivii susțin regulat examenul medical, iar la competiții întotdeauna există un medic de serviciu.
Dar în ajunul turneelor de calificare pentru Jocurile Olimpice de vară din a. 2016, FBM a încheiat contracte cu doi medici sportivi (un medic și un masor) pentru ca aceștia să controleze starea funcțională a boxerilor. Federația intenționează să procedeze la fel și în ajunul competițiilor de calificare la care se vor pune în Joc cotele de participare la turneul olimpic din a. 2020.

– Boxul de performanță presupune și traume. Dacă sportivul este traumatizat în cadrul competițiilor, în timp ce apără onoarea țării, pe cheltuiala cui se face tratamentul și restabilirea sănătății lui?

– Bugetul de stat nu prevede contracte de asigurare a boxerilor. În cazul traumelor, boxerul apelează la sistemul medical de stat. Dacă e necesar, FBM îi acordă un ajutor financiar.

– De ce statul nu-și asumă toate aceste cheltuieli?

– Pentru că în conformitate cu legislația Moldovei pentru tratamentul sportivilor nu se alocă mijloace aparte. Sportul este riscul personal al fiecăruia, și statul nu-i evidențiază pe sportivi din șirul celorlalți cetățeni prin oferirea unor înlesniri sau achitarea integrală a tratamentului și restabilirii lor.

– De ce?

– Pentru că nimeni nu-i impune pe sportivi să participe la competiții. Boxerii decid de sine stătător să participe sau nu la luptele din ring. Adică, își asumă toate riscurile ce țin de leziuni. Dar eu sunt de acord cu Dvs.: trebuie să mai cugetăm la acest moment.

– Învingătorii și medaliații campionatelor mondiale și europene de box primesc premii semnificative de la organizatorii turneelor?

– În finalul competițiilor organizatorii le înmînează doar medalii și diplome. Stimulente financiare nu există.

– Și atunci la ce bun sportivii urcă în ring și își riscă sănătatea?

– Pentru a apăra onoarea sportivă a țării și a-și realiza propriile ambiții!

– Onoarea țării, care pe motiv că bugetul este auster nu le oferă un salariu decent, nu le asigură muniția și supravegherea medicală necesară, nu alocă fonduri pentru activități recreative după finalizarea turneelor intense, nu le achită tratamentul în caz de accidentare. Boxerii moldoveni sunt niște altruiști?

– Cîștigătorii și premianții campionatelor sînt încurajați financiar din partea statului. De exemplu, în conformitate cu Hotîrîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1552 din 4 decembrie 2002, acestora le sînt acordate premii de la 45 mii pînă la 90 mii lei pentru cîștigarea Campionatelor Europene și de la 90 mii pînă la 225 mii lei pentru locuri cîștigătoare la Campionatele Mondiale.

– Puțin. Da FBM premiază cei mai buni reprezentanți ai școlii de box moldovenești?

– Campionii și medaliații olimpiadelor, a campionatelor mondiale și europene, în funcție de locul ocupat, pot fi stimulați de FBM în conformitate cu dispoziția din 28.01.2011 cu un premiu bănesc între 50 mii și 500 mii lei.

– Pentru a avea posibilitatea să participe la turneele internaționale, ei au nevoie de vize, bilete de călătorie, bani de cheltuială în deplasare… Perfectarea actelor necesită anumite eforturi și cunoștințe, la fel ca și alcătuirea planurilor anuale ale federației, evidența contabilă șu dările de seamă anuale. Pentru aceasta FBM trebuie să dispună de un aparat, fie el și mic, dar care muncește permanent. Ministerul alocă bani pentru întreținerea lui?

– Nu. Aparatul compus din trei persoane este salarizat din contul FBM.

– Care este numărul membrilor asociației uniți prin FBM?

– 36.

– Care este suma cotizațiilor anuale?

– 250 lei.

– MembriiFBM înțeleg că cu aceste cotizații este imposibil să întreții aparatul federației?

– Ei nici nu-și pun această întrebare. În cei 26 ani de existență a federației ei au considerat mereu că așa și trebuie să fie. Deoarece sarcina sportivului este antrenamentul și evoluarea în ring, iar a antrenorului – să asigure condiția optimă a discipolilor pentru ca aceștia să poată participa la turneele importante. În opinia lor, soluționarea celorlalte probleme este sarcina președintelui și aparatului federației. Nici cluburile, nici școlile, cred ei, nu datorează nimic FBM. Din contra, federația le este datoare. Eu cunosc bine boxul, psihologia antrenorilor și a sportivilor. Acești oameni fac lucruri mari pentru niște bani mici, de aceea eu nu am pretenții față de ei, și nici mare recunoștință nu aștept. Ce-i drept, nu aștept nici ingratitudinea lor…

– Dacă nu o înțeleg sportivii și antrenorii lor, apoi fondatorii și conducătorii cluburilor, directorii școlilor nu pot să nu înțeleagă aceasta. Anume ei trebuie să se întrebe din ce fonduri va fi efectuată această muncă de rutină. Și să nu creadă că munca depusă pentru ei trebuie să fie finanțată de altcineva, de exemplu – de sponsor. Adică, dacă-ți place urda, trebuie să paști turma. De altfel, dacă ordinea actuală de finanțare a aparatului FBM convine tuturor, atunci… În încheierea temei financiare vreau să știu: AIBAS și EUCB acordă vre-un ajutor financiar sau material Federației de Box din Moldova?

– Nu, AIBA și EUCB nu ne ajută. Noi însă le achităm anual cotizațiile de membru – cca 1000 Еurо.

– Acum un an Petru Caduc, antrenorul superior al selecționatei de seniori, mi-a explicat că în ultimii ani boxul nostru a început să cedeze pozițiile. Spre exemplu, s-a redus numărul sportivilor adulți – participanți la campionatele naționale . Împărtășiți această părere? Dacă da, influența căror tendințe negative este la mijloc?

– Numărul boxerilor scade deoarece scade numărul locuitorilor RM. În plus, la noi a început cultivarea unor noi genuri de arte marțiale, cum ar fi kickboxingul , în care se investesc bani mulți. La baza lui stă boxul, de aceea spre acest gen sportiv se îndreaptă mulți boxeri fără șanse să intre în selecționatele țării.
Spre deosebire de campionatele organizate sub egida FBM, acestea au aspect de show-uri spectaculoase, finanțate de persoane din partidele de la guvernare, care au posibilități financiare mai mari ca cele ale oamenilor de afaceri moldoveni. Luptele din cadrul turneelor de kickboxing sunt transmise de canalele de televiziune …

Să revenim la prima parte a întrebării Dvs. Da, la ultimul campionat al Moldovei printre seniori, la Grimăncăuți, au participat ca niciodată puțini boxeri. Unele echipe au decis să nu meargă la așa depărtare, însă la campionatele organizate de FBM pentru elevi, tineri și juniori participă mai mulți sportivi, și concurența acolo este suficient de mare. Și cluburi de box au început să apară mai multe în țară. De aceea tinerii noștri boxeri revin acasă, de la turneele pentru tineret și juniori, cu medalii. Astfel, la cel mai recent campionat european printre juniori (U-16), care s-a desfășurat la Anapa (Rusia), tiraspoleanul Vasile Cebotari (antrenor Anatol Dovgopol) a devenit vicecampion în categoria de greutate pînă la 57 kg, iar Mihail Țurcanu (antrenor Fiodor Cara) a luat medalia de bronz în categoria pînă la 48 kg. Și în alte categorii de greutate noi mereu aducem medalii de la campionatele europene și mondiale.

-De ce atunci, în drum spre maturitate, pierdem tinerii boxeri?

– Motive pot fi diferite. Despre unele am vorbit deja. FBM are grijă de cei care devin nr.1 în selecționata de seniori, și împreună cu statul și Comitetul Olimpic încearcă să-i asigure material, în măsura posibilităților. Dar de numerele 2, 3 și 4 au grijă cluburile respective, care de regulă nu dispun de posibilități financiare mari și nu pot susține material boxerii talentați.
Unde mai pui că după absolvirea liceelor și gimnaziilor tinerii merg la universități și colegii. Își doresc să practice boxul în continuare, dar nu au unde se antrena, căci boxul studențesc în Moldova este într-o stare deplorabilă. Deși pe timpurile sovietice, spre exemplu, anume în universități erau concentrați tinerii talentați din genul nostru de sport.

– Oare astăzi numărul boxerilor din universități este mare? Și are oare țara noastră nevoie de specialiștii care vin la facultate doar de dragul diplomei de studii superioare? Mai pot ei înțelege secretele profesiei de inginer, agronom, doctor, economist, dacă zilnic au mai multe antrenamente, cantonamente îndelungate, turnee de durată?

– Mulți dintre pugiliștii noștri găsesc timp și pentru studii la facultate, căci înțeleg că sportul de performanță este ceva de scurtă durată, și oricum va veni timpul să pună mănușile în cui. Sportul îi învață de mici pe copii să folosească timpul eficient și rațional.

– Dacă boxul studențesc este în decădere, cel de la întreprinderi nici nu există, reiese că școlile pentru copii și tineret finanțate din bugetul de stat, și cluburile private, întreținute de persoane particulare, pregătesc sportivi pentru luptele fără reguli. Federația acceptă această stare a lucrurilor?

– Nu, n-o acceptă. FBM nu pregătește și nu educă sportivi – aceasta este prerogativa cluburilor. Am mai spus, federația are alte sarcini de îndeplinit.
Dar pentru ca tinerii sportivi să nu se piardă, FBM intenționează să dezvolte boxul profesional , inclusiv să organizeze în Moldova turnee conform regulilor boxului profesional.

– Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a anulat interdicția de participare a boxerilor profesioniști la JO?

– CIO a admis, chiar dacă cu anumite restricții, participarea profesioniștilor la recentele Jocuri Olimpice.

– La ce-i trebuie Moldovei să întemeieze liga profesioniștilor, dacă în cadrul AIBA există deja două asemenea ligi?

– Noi nu intenționăm să întemeiem ligi ale profesioniștilor – conform legislației moldovenești întregul box, inclusiv cel profesional (în cadrul AIBA, ca și a altor organizații profesionale de box) pe întreg teritoriu țării este gestionat de o singură federație – în cazul dat Federația de Box din Moldova. Noi susținem crearea și dezvoltarea companiilor de promovare, care vor organiza turnee de box profesional, inclusiv sub egida federației noastre. Pentru a. 2019 plănuim mai multe turnee de acest fel.

Noi am decis să ne ocupăm intens de boxul profesional din mai multe motive:
1. Comitetul Internațional Olimpic a decis să permită boxerilor profesioniști să participe la Jocurile Olimpice.
2. Pentru a ajuta în gestionarea carierei celor mai buni boxeri, a le oferi posibilitatea să cîștige bani nu în detrimentul boxului olimpic.
3. Ca să nu pierdem sportivii promițători, care nu se încadrează în selecționate, și a le oferi continuarea carierei în boxul profesional.

În statutul federației au și fost introduse modificările respective. La finele lunii septembrie s-au desfășurat seminare cu participarea reprezentanților ligilor profesionale internaționale. Avem supraveghetori (conducători-organizatori ai turneelor profesionale) și arbitri pregătiți. Și ei, și boxerii, vor primi licențele respective ale Federației de Box din Moldova.

– Ce preț vor avea acestea?

– Ele vor fi oferite gratis. Ca și mai înainte, FBM nu intenționează să facă bani pe sama boxului și a boxerilor – sarcina noastră este să creăm condiții pentru dezvoltarea tinerilor , ca sportivi și personalități, capabili să trăiască din munca lor.

– Credeți că în condițiile economice actuale din Moldova pot fi găsiți sponsori care să investească bani în organizarea unor competiții profesionale conform regulilor olimpice ale boxului, la care să participe cei mai tari pugiliști din alte țări?

– Vladimir, Dvs. însușiți prost materia. Repet, turneele le vom organiza conform regulilor boxului profesional, care de altfel nu prea diferă de regulile turneelor profesionale desfășurate sub egida AIBA. Anume aceste reguli le-au studiat specialiștii noștri la seminarele despre care am vorbit deja. Și dacă noi o declarăm , înseamnă că aceste turnee vor avea loc.

– În box arbitrajul, spre deosebire de atletica ușoară să zicem, unde rezultatele se fixează cronometrele electronice, este subiectiv. Iar în condițiile Moldovei, unde majoritatea arbitrilor activi ține de cluburile private, arbitrajul nu poate fi imparțial. Ce face FBM pentru a-i spori calitatea?

– Conducerea federației controlează dur procesul arbitrării. Dacă depistăm lipsă de obiectivitate conștientă, arbitrul lipsit de scrupule este destituit. În același timp, FBM încearcă să salarizeze decent munca arbitrilor.

– Dar acum un an, la campionatul Moldovei s-a iscat un scandal în care reprezentanții unor cluburi de box au învinuit FBM de organizarea unui arbitraj neobiectiv. Poate, în unele cazuri, pentru a calma spiritele, ar trebui organizate vizionări video ale luptelor, sau învingătorii luptelor controversate să fie determinați cu participarea juriului?

– Ați menționat corect subiectivismul arbitrajului competițiilor sportive, nimeni nu este scutit de greșeli, dar să fie învinuită conducerea federației de organizarea unui arbitraj subiectiv, – eu nu am auzit așa ceva. Trebuie să ai o imaginație foarte perversă pentru a mă învinui de părtinire pe mine, care am investit în organizarea boxului moldovenesc mult timp și multe mijloace proprii.
Iar cu privire la vizionările video – pe site-ul FBM găsiți plasate video-urile luptelor tuturor campionatelor. Luptele controversate eu le vizionez, și dacă e nevoie – iau măsuri…

– Recent federația locală a boxului profesional a decis să organizeze un turneu în Găgăuzia, dar FBM nu l-a acceptat. De ce?

– Federația de box din Găgăuzia nu a organizat acel turneu, și a informat oficial FBM despre aceasta. Turneul era organizat de o oarecare asociație, fondată de doi sau trei cetățeni domiciliați în străinătate, care și-au asumat dreptul de a face box profesional în Moldova. Noi nu avem nimic împotrivă, cu condiția respectării legilor statului în care aceștia intenționează să activeze. Da din legile Republicii Moldova rezultă următoarele.
Activitatea sportivă este reglementată de numeroase acte, dintre care principală este Legea privind cultura fizică și sportul nr. 330-XIV din 25.03.1999 și Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a federațiilor sportive naționale nr. 356 din 26.03.2003.
Există regula comună, stipulată inclusiv de Legea actelor normative, care spune că orice raporturi juridice se supun unor norme speciale. Dacă există o contradicție între norma comună și cea specială, care se conțin în acte normative de același nivel, este aplicată norma specială.
Dacă revenim la numita organizație obștească de box (avem suficiente de acestea), legea permite oricărei structuri înregistrate să stabilească scopuri pentru lupte, turnee, pregătire avansată și alte activități sportive. Dar asta nu-i dă dreptul să activeze cu încălcarea legii, inclusiv a legii pe care se bazează activitatea tuturor organizațiilor sportive.

Legea privind cultura fizică și sportul și hotărîrea guvernului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a federațiilor sportive naționale stabilesc clar prioritatea și atribuțiile Federației Naționale în procesul gestionării și reglementării genului de sport. Nu există aparte genul «boxul de amatori» și «boxul profesional». Există doar boxul. Dacă ar fi existat două genuri de sport aparte, ar fi existat și două Federații Naționale.
Federația de Box din Moldova există din a.1993, iar în a.2003, după apariție respectivei hotărîri guvernamentale, care a tălmăcit normele legii, în FBM a intrat și Federația Boxului Profesional din RM, în fruntea căreia mă aflam tot eu.
Chiar și pentru cel care nu vrea să înțeleagă litera legii este clar că nu poate o structură care nu are barem un site propriu, apărută pe lume în a.2014, adică peste 20 de ani după apariția Federației, să susțină că ea conduce și gestionează la nivel național un gen de sport.
Noi nu avem nimic împotrivă ca toți doritorii care dispun de mijloacele și calificarea necesară, să dezvolte boxul și să poată organiza turnee, inclusiv de box profesional. Cu participarea și arbitrajul FBM. Așa spune legea și ea trebuie respectată.

– Este oare bine ca Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova să instituie burse pentru boxerii care nu-s studenți, ci ofițer ai trupelor interne?

– Dacă veți ridica regulamentul acestui minister, veți vedea că el se ocupă și cu sportul (nu doar cu cel studențesc), despre care nu se pomenește în denumirea lui, de aceea eu nu văd nimic rău în aceasta. Dacă statul vrea să susțină în acest mod sportivii, inclusiv boxerii, această inițiativă a lui trebuie salutată.
Unde mai pui că sumele acestor burse nu-s foarte mari. Spre exemplu, cei mai buni boxeri moldoveni, medaliați ai campionatelor europene, dacă nu greșesc, primesc cca 10,0 mii lei/lună. Și bursele se stabilesc nu pentru toată viața, ci doar pentru un an calendaristic. Nu ai repetat performanța – în următorul sezon nu vei mai primi bursa, sau o vei primi o sumă mai mică.
Sportivii de performanță însă trebuie stimulați. Pentru că ei fac parte din cohorta sportivilor care servesc ca exemplu pentru tinerii care prin muncă în cadrul antrenamentelor și prin perseverența în ring doresc să repete sau chiar să depășească performanțele idolilor și deci – să proslăvească sportul moldovenesc și țara.
Băieții tineri trebuie atrași în sport neapărat! Sportivii nu se droghează, nu consumă alcool, nu fumează. Satisfacția lor este sportul … De mici fac ce le place și învață să muncească, cresc sănătoși, abili, puternici, curajoși, se integrează lesne în comunitatea cetățenilor maturi. Prin participarea la diverse competiții, tinerii sportivi cunosc lumea, își lărgesc universul.
Dar tinerii sportivi trebuie să vadă și să știe, că idolii lor nu duc o existență mizerabilă, că ei sunt cetățeni prosperi ai Republicii Moldova și că statul le-a apreciat după merit succesele!

– Unii reprezentanți ai societății civile din Moldova au altă părere. Ei cred că boxul dezvoltă în copil agresivitatea, contribuie la manifestări de huliganism…

– … puteți să nu mai enumerați «sperietorile», aveți de a face cu un om cu experiență proprie, inclusiv experiența luptelor în ring. Dar înainte de a cugeta mai departe la această temă, voi exemplifica cu un dialog al meu cu o jurnalistă de la noi, care venea adesea la ședințele prezidiului FBM și mereu le reproșa tuturor că boxul calicește tineretul.
Am întrebat-o: «Domnișoară fiind, ce fel de băieți îți plăceau– sănătoși și puternici, sau gingași și amorfi? » Nu mi-a răspuns nimic. Nici nu putea, căci întrebarea era retorică.
Astăzi mulți părinți nu înțeleg, că în secolul computerizării, smartfonizării și debilizării, precum și narcotizării și alcoolizării societății, problema principală a societății nu este numărul de lovituri în cap (urmările lor trec repede), ci INFANTILISMUL bărbaților, care nu știu și nu pot să-și asume responsabilitatea pentru întreținerea familiei, educarea copiilor, îndeplinirea obligațiunilor. Ei nu pot fi apărătorii propriei familii, a soției, a copiilor – or, aceasta este misiunea de bază a bărbatului. De aceea părinții care nu doresc ca băieții lor să facă sport în general și box în particular, reduc mult posibilitățile acestora pentru o viață fericită pe viitor.
Sportul te învață să-ți depășești slăbiciunile, să te poți apăra pe tine și pe apropiații tăi, să fii responsabil în fața antrenorului, a echipei, a colectivului, într-un final – în fața țării tale.
De aceea, fiind în fruntea Federației de Box din RM de la fondarea ei, eu încerc , în măsura puterilor și posibilităților financiare, să susțin și să dezvolt în țara noastră acest vechi gen de sport olimpic .
Da loviturile în cap adesea aduc folos. Eu cunosc mulți oameni, cărora boxul le-a întors creierii în direcția corectă…

– În ajunul Anului Nou vreau să vă doresc succese remarcabile și în calitatea Dvs. de președinte al Federației de Box din Moldova, și în cea de președinte al companiei «Daac Hermes»!

– Mulțumesc! Permiteți-mi și mie, în numele conducerii Federației de Box din Moldova, să-i felicit pe toți amatorii boxului, precum și pe conducătorii și colectivul redacției «Спорт Молдовы» cu ocazia apropiatelor sărbători – sosirea Anului Nou 2019 ! Vă doresc succese în munca foarte importantă pentru țară – propaganda sportului!

Leave a Reply