primaria funcționarii

Nu construcția clădirilor trebuie oprită, ci funcționarii!

Urmînd propunerea deputatului Vladimir Bolea, Comisia parlamentară pentru cultură, educație, știință, tineret, sport și mass-media a aprobat un proiect de lege care impune un moratoriu asupra oricărei construcții în municipiul Chișinău. Cît de corectă este această soluție pentru problemele legate de construcțiile ilegale din capitală și este oare aceasta singura cale de ieșire? Răspunsurile le aflăm din materialul consilierului Consiliului municipal Chișinău, președintele companiei DAAC Hermes, Vasile Chirtoca.

În perioada independenței au fost distruse mai multe ramuri ale industriei. Nu avem producție de: frigidere, mașini de spălat, televizoare, calculatoare și de alte aparate electrice, am încetat producerea detergenților, microschemelor și materialelor compozite. Multe întreprinderi de prelucrare a produselor agricole din centrele raionale au fost distruse.

Unele sectoare ale economiei însă au supraviețuit și chiar s-au dezvoltat, în special, domeniul construcțiilor. Există companii de construcții bune în Republica Moldova, care au creat și creează locuri de muncă foarte bine plătite. De ce să fie blocați, dacă construiesc legitim și construcțiile respective nu creează probleme orașului și locuitorilor săi? Ba mai mult, în cele mai frecvente cazuri, astfel stau lucrurile, de aceea un an întreg fără a lucra, pentru companiile de construcții înseamnă distrugerea întregii acestei industrii cu înalte tehnologii.

Totodată, deputații care au reintrat în Parlament au dreptate, cînd spun că există cazuri în care conducerea Primăriei acordă permisiunea de construcție în locurile existente, prevăzute pentru dezvoltare, în spațiile verzi de-a lungul autostrăzilor urbane, în zonele de parc.

Pentru a opri aceste nereguli, Consiliul municipal, după un an și jumătate de blocare de către fracțiunea Partidului Liberal și conducerea Primăriei, la 18 iulie 2017, a luat Decizia 6/14 „Cu privire la stabilirea unor restricții la executarea lucrărilor de construcție”, prin care au fost interzise construcțiile în interiorul cartierelor clădirilor existente, precum și în spațiile verzi de-a lungul străzilor orașului și autostrăzilor. O altă decizie din 18 iulie 2017, Consiliul municipal a adoptat Regulamentul privind spațiile verzi, în care a extins în mod semnificativ lista spațiilor verzi din municipiu, interzicerea construcției pe acestea fiind reglementată de Legea „Cu privire la spaţiile verzi în localitățile rurale şi urbane”, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova în anul 1999.

Astfel, în Republica Moldova și în municipiul Chișinău există o bază legislativă, care odată folosită va permite să fie pus capătul mai multor nereguli la dezvoltarea capitalei.

În pofida interdicțiilor legislative însă, construcția unui șir întreg de obiecte se desfășoară încă în baza permiselor, eliberate înainte de emiterea deciziilor de mai sus ale Consiliului municipal. Acest lucru este ilegal, dar intervin instanțele de judecată, precum și conducerea Primăriei, care își permit să interpreteze liber deciziile Consiliului municipal. Anumite autorizații pentru construcție în zonele interzise au fost emise de conducerea Primăriei după adoptarea deciziilor Consiliului municipal, menționate mai sus, în baza faptului că au fost emise certificate de urbanism pentru proiectarea obiectelor, situate în zonele interzise înainte de emiterea deciziilor relevante ale Consiliului municipal.

Aceste autorizații au fost eliberate sub conducerea activă a vice-primarului Nistor Grozavu, precum și cu sprijinul Serviciului juridic al Primăriei. În opinia mea, anume acest „arhitect” a fost acela care timp de 12 ani, aflîndu-se la „conducerea” complexului urban de construcții al Chișinăului a organizat haosul, care domnește în construcții pînă în prezent. În trecut, decan al Facultății de Arhitectură a UTM, specialist teoretic pregătit, fie că nu este familiarizat cu Legile dezvoltării construcțiilor urbane, fie le cunoaște bine și încalcă intenționat aceste Legi, din motive de neînțeles.

Voi exemplifica:
– Nu există nicio inițiativă din partea conducerii Primăriei în lucrările de ajustare a Planului general al orașului, dar totodată, în ultimii 10 ani, a înflorit practica promovării serviciilor viceprimarului specificat, așa-numitul PUZ (Planul de dezvoltare zonală, Planul urbanistic zonal) și PUD (Plan de dezvoltare urbanistic detaliat).
– Deseori, aceste planuri sînt elaborate total neconform planului general, ba mai mult, acesta este încălcat.
– La eliberarea permiselor pentru proiectare nu sînt luate în considerare astfel de canoane în planificarea urbană precum: complexitatea în proiectarea cartierelor rezidențiale, normele de insolare și densitatea clădirilor. Vorbim despre construirea unei serii întregi de cartiere rezidențiale, în care nu exista grădinițe, terenuri de sport, nu este examinată existenţa școlilor și a altor obiecte sociale în apropiere, a parcărilor pentru autoturisme și a locurilor de recreere, în plus pentru plimbările locuitorilor acestor spaţii sînt insuficiente.
– Necesitatea zonării construcțiilor a fost uitată. Vorbim despre necesitatea distincției clare între clădirile cu puține nivele (private) și a blocurilor. Locuitorii caselor private se confruntă permanent cu faptul că curțile lor se află sub supravegherea a sute de ochi ai locuitorilor clădirilor multietajate construite, alături de ele, ceea ce le afectează în mod semnificativ mediul de viață.
– Tot astfel este distrus habitatul locuitorilor din cartierele cu clădirile existente, atunci cînd pe locul scuarurilor dintre clădirile rezidențiale cu mai multe etaje, pe terenurile de sport sau în locurile de agrement sînt înălțate blocuri, împrejmuite cu garduri înalte, transformîndu-i astfel pe acei, care au trăit în aceste cartiere toată viața lor, în persoane de speță mai joasă, de categoria a doua. Consiliul municipal a stopat aceste nereguli.
– Pe spațiile verzi de-a lungul autostrăzilor și străzilor urbane sînt șantiere de construcții. Totodată, conducerea Primăriei spune multe despre dezvoltarea transportului pe biciclete și construirea pistelor pentru bicicliști, dar nu se face nimic. Întrebarea este unde veți face pistele pentru bicicliști, Domnule Grozavu, dacă pe aceste spații sunt construite case? Consiliul municipal a stopat, de asemenea, această neregulă.
– A fost uitat conceptul arhitectural al ansamblului urban, care dictează regulile unei alegeri foarte atente a aspectului clădirilor, care să se încadreze în construcțiile urbane existente (este deosebit de important să fie păstrată înălțimea etajelor și combinația armonioasă a fațadelor clădirilor noi și vechi).
– Municipalitatea a pierdut (de fapt au fost furate) sute de loturi funciare prin hotărîri judecătorești, cu consimțămîntul tacit al serviciilor corespunzătoare ale primăriilor.
– Încercările consilierilor municipali de a rezolva problemele construcțiilor urbane în favoarea orașului sînt blocate. În special, vorbim despre nevoia de a finaliza lucrările de ajustare a Planului general al capitalei, definirea limitelor spațiilor verzi, proiectarea Palatului Sporturilor și Aqua-Park-ului în zona circului, inițierea proceselor de judecată privind înstrăinarea ilegală a terenurilor, răscumpărarea terenurilor de la acei, care le-au procurat legal, pe care construcția este interzisă prin deciziile Consiliului municipal de blocare a construcțiilor pe asemenea terenuri…
– Persoanele juridice și fizice așteaptă ani de zile (uneori decenii) deciziile privind exercitarea drepturilor de proprietate legitime de prelungire a contractului de arendă și de privatizare a terenurilor.
– Și așa mai departe și așa mai departe, lista e interminabilă…

Ţinînd cont de cele expuse mai sus, ar fi de dorit ca noua coaliție parlamentară să nu se grăbească cu interdicțiile pentru construcții, în care au investit mii de oameni din țară, inclusiv lucrătorii migranți, ci să-l convingă repede pe Domnul Grozavu și pe mai mulți șefi ai Serviciilor sale subordonate, să-şi dea demisia, iar în locul lor să fie aprobaţi profesioniști, care înțeleg și îşi iubesc orașul. Sînt astfel de oameni și ei se vor clarifica rapid ce construcții ar trebui stopate și care nu ar fi trebuit oprite în nici un caz! Tot aceşti oameni vor putea rezolva profesional problemele cu organele de drept și cu cele ale sistemului judiciar.
Repet, există bază legislativă pentru stoparea tuturor neregulilor din domeniul construcțiilor în municipiul Chișinău. Este nevoie de bunăvoința acelora care alcătuiesc și iau deciziile.

Vasili Chirtoca,

Consilier independent al Consiliului municipal Chișinău.

P.S. Le recomand unor membri ai Parlamentului Republicii Moldova care, fără îndoială, fiind bine intenționați, vor foarte mult să ia decizii cardinale în economie, să citească trilogia lui Ayn Rand “Revolta lui Atlas” (Atlas Shrugged).

Leave a Reply