1

CONCEPTE REALE DE DEZVOLTARE A MOBILITĂŢII ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU

TroleibuzeAutobuze Microbuze
3391381430
Termenul de exploatareTroleibuzeAutobuze
Pînă la 5 ani1450
5-10 ani3070
10-15 ani199
15-20 ani4529
Mai mult de 20 ani10030

Conform studiilor şi analizei fluxurilor de pasageri efectuate, s-a constatat că pentru asigurarea optimă a călătorilor cu mijloace de transport public sunt necesare:

 • Troleibuze – 400
 • Autobuze – 300
 • Microbuze – 500

PROBLEMELE EXISTENTE

2Activitatea şi administrarea insuficientă a domeniului transportului public în mun. Chişinău, lipsa numărului necesar de unităţi de transport calitative a format o atitudine negativă a cetăţenilor faţă de transportul public, ceea ce a cauzat şi majorarea de 2 ori, în ultimii 5 ani, a numărului vehiculelor private utilizate de populaţie pe străzile municipiului şi ca rezultat a provocat creşterea nivelului poluării, formarea ambuteiajelor şi a deficitului de parcări.

Totodată, este cunoscut faptul că nedezvoltarea transportului obştesc cauzează crearea problemelor grave de dezvoltare a municipiului, degradarea nivelului mobilităţii, precum şi suportarea cheltuielilor exagerate.

3Activitatea nesatisfăcătoare pe parcursul unei perioade îndelungate a Primăriei a stopat dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şi ca consecinţă  s-a amplificat uzura drumurilor, podurilor, trotuarelor, pasajelor pietonale, staţiilor de aşteptare etc., a crescut numărul accidentelor rutiere şi s-a redus substanţial nivelul securităţii participanţilor la trafic, precum şi a bunurilor aflate în apropierea străzilor.
4Lipsa unui cadru de reglementare adecvat în domeniul managementului transportului public, precum şi lipsa controlului suficient asupra serviciilor de transport, a cauzat o destabilizare şi un haos sectorial în sistemul transportului public. Şoferii microbuzelor nu respectă procedurile de trecere a controlului medical, starea tehnică a mijloacelor de transport nu este verificată zilnic, nu sunt respectate opririle în staţii, precum şi normativele de staţionare.

PROPUNERI DE AMELIORARE A SITUAŢIEI ŞI DE DEZVOLTARE A TRANSPORTULUI PUBLIC

ŞI INFRASTRUCTURII ÎN MUNICIPIUL

CHIŞINĂU PE DOMENII

1. Modernizarea dirijării şi administrării transportului public;

2. Atragerea investiţiilor în transportul public şi infrastructură;

3. Perfecţionarea cadrului normativ;

4. Dezvoltarea profesională continuă a personalului;

5. Optimizarea costurilor în transportul public;

6. Majorarea salariilor personalului;

7. Sporirea calităţii serviciilor conform standardelor internaţionale;

8. Sporirea securităţii circulaţiei rutiere;

9. Construcţia infrastructurii noi şi dezvoltarea celei existente;

10.Implementarea serviciilor moderne conexe transportului public şi infrastructurii.

CENTRUL UNIC DE ADMINISTRARE ŞI DIRIJARE A TRANSPORTULUI PUBLIC

Crearea Centrului Unic de Administrare şi Dirijare a Transportului Public (troleibuze, autobuze, microbuze etc.), cu următoarele funcţii:

 1. Administrarea intervalelor de circulaţie şi intervenire operativă în proces, prin suplinirea sau reducerea numărului de vehicule necesare pe anumite rute;
 2. Soluţionarea situaţiilor de accident;
 3. Verificarea parcursului transportului municipal şi a gradului de îmbarcare;
 4. Informarea conducătorului mijloacelor de transport municipal despre ambuteiaje, accidente, schimbări ale itinerarului, condiţii climaterice etc.;
 5. Monitorizarea mijloacelor de transport public echipate cu sisteme GPS.
5

DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI ELECTRIC

 • Procurarea anuală a 30-40 troleibuze noi, de ultimă generaţie;
 • Dezvoltarea activităţii de asamblare locală a troleibuzelor, ceea ce va reduce costurile unitare a troleibuzelor noi procurate;
 • Modernizarea bazei materiale a parcurilor de troleibuze, prin implementarea sistemelor noi de administrare a proceselor precum şi înnoirea mijloacelor fixe şi circulante;
 • Examinarea şi testarea oportunităţilor de implementare a noilor mijloace de transport electric public (inclusiv, a tramvaielor, a trenurilor pe monoşine etc.)
6

DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI RUTIER (AUTOBUZE, MICROBUZE Ş.A.)

 • Procurarea anuală a 30-40 autobuze noi, de ultimă generaţie;
 • Dezvoltarea activităţii de asamblare locală a autobuzelor, pentru a micşora costurile unitare a autobuzelor procurate;
 • Modernizarea bazei materiale a Parcului de Autobuze, prin implementarea metodelor noi de administrare a proceselor şi reînnoirea mijloacelor fixe şi circulante;
 • Examinarea şi testarea oportunităţilor de implementarea a noilor mijloace de transport public (autobuze de capacitate redusă şi cu capacitate extraordinară etc.);
 • Dezvoltarea transportului privat de autobuze, cu transmiterea rutelor în concesiune pe un termen îndelungat.
7

INTEGRAREA TRANSPORTULUI PRIVAT ÎN SISTEMUL UNIC DE TRANSPORT MUNICIPAL

 1. Transmiterea anumitor rute urbane de autobuze agenţilor economici privaţi în baza contractelor de parteneriate publice-private, concesiune ş.a., pornind de la experienţa de succes a altor oraşe similare. Acest concept de activitate va mări concurenţa şi astfel se vor reduce din costurile publice precum şi va spori calitatea serviciilor de transport public, totodată şi responsabilitatea faţă de pasageri pentru serviciile prestate. Această măsură este forţată pe motivul insuficienţei finanţelor publice.
 2. Optimizarea, inclusiv înlocuirea rutelor de microbuze cu cele de autobuze private. Această activitate presupune trecerea treptată de la microbuze la autobuze pe rute suprasolicitate şi care traversează cele mai importante sectoare ale mun. Chişinău;
 3. Asigurarea proprietarilor de autobuze private cu rute către suburbiile mun. Chişinău. Prin această acţiune se urmăreşte scopul de a le oferi posibilitatea proprietarilor de autobuze să presteze servicii pe rute suburbane, ceea ce va spori calitatea serviciilor şi rentabilitatea activităţii desfăşurate de antreprenori.
 4. Implicarea transportului privat în sistemul unic de transport municipal va atrage investiţii private în mărime de zeci de milioane de euro.
9

DEZVOLTAREA RUTELOR DE MICROBUZE DUPĂ MODEL RADIAL

Dezvoltarea şi repartizarea rutelor de microbuze, primordial pe model radial în baza experienţei de succes a oraşelor similare.

Acest concept va asigura repartizarea eficientă şi optimă a rutelor, în baza necesităţilor călătorilor.

Politica presupune circulaţia microbuzelor de la periferii spre centru, fără tranzitare şi înapoi, după model radial. Totodată, rutele care tranzitează centrul şi alte sectoare vor fi deservite de troleibuze şi autobuze. Toţi călătorii vor avea acces calitativ, cu posibilitate de alegere, la serviciile transportului public.

PROMOVAREA BICICLETELOR

 • Implementarea în fiecare sector a traseelor separate pentru biciclişti, cu acces liber, unde aceştia vor putea efectua plimbări fără a crea obstacole pietonilor şi automobiliştilor.
 •  În acelaşi sens, urmează implementarea serviciilor de închiriere a bicicletelor în toate sectoarele oraşului. Acest concept le va asigura  cetăţenilor posibilitatea să închirieze biciclete în orice sector şi să le lase la destinaţie.
10

DIVERSIFICAREA SERVICIILOR DE TAXI

 • Susţinerea dezvoltării activităţii de taxi conform modelelor europene;
 • Implementarea serviciilor în regim taxi pentru persoane cu nevoi speciale;
 • Testarea taxiurilor ecologice cu motoare electrice sau hibrid;
11

TRANSPORTAREA ELEVILOR
Implementarea transportului public ocazional pentru elevii claselor primare.

Acest serviciu va oferi posibilitatea de transportare a elevilor de la domiciliu la instituţiile de învăţămînt şi înapoi la domiciliu, conform unui grafic stabilit. Prin implementarea acestui serviciu, se va spori securitatea elevilor şi mobilitatea acestora.
EVACUAREA TRANSPORTULUI

Implementarea serviciului de evacuare a automobilelor parcate neregulamentar

Serviciul dat va asigura fluiditatea normală a traficului, perturbată din cauza automobilelor parcate neregulamentar.

Totodată, acest serviciu va spori responsabilitatea şoferilor pentru locurile de parcare a automobilelor sale.

PARCĂRI SUBTERANE
Problema actuală cea mai acută, în domeniul parcărilor, este lipsa acestora, ceea ce complică traficul rutier, prin formarea ambuteiajelor şi blocarea totală a drumurilor, creează obstacole pentru pietoni, reprezintă un pericol pentru securitatea copiilor şi bătrînilor care circulă pe trotuare, precum şi afectează ecologia, aspectul cultural şi istoric al oraşului.12
Este strict necesară construcţia parcărilor subterane în următoarele locuri:

str. Grigore Vieru de la str. Cosmonauţilor pînă la str. Ierusalim (500 locuri). Această zonă reprezintă centrul financiar al Chişinăului cu o multitudine de instituţii aflate în apropiere aşa ca: Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, numeroase bănci comerciale şi entităţi private, care necesită zilnic locuri de parcare atît pentru personal, cît şi pentru vizitatori;

bd. Şt. cel Mare şi Sfînt / Sfatul Ţării (Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 300 locuri). În această zonă se află mai multe ministere, Parlamentul, Preşedinţia şi alte sedii ale entităţilor care necesită locuri de parcare;

str. A. Puşkin (Palatul Naţional 300 locuri). În zona menţionată se încadrează perfect o parcare subterană pentru personalul şi vizitatorii Casei Presei, Palatului Naţional, Guvernului precum şi pentru personalul oficiilor aflate în împrejurimi;

str. A. Puşkin / str. Columna (100 locuri). În sectorul dat se încadrează cu uşurinţă o parcare subterană  pentru vizitatorii centrelor comerciale, Parcului Catedralei, Băncii de Economii, Î.S. Registru etc.;

Gara Auto Centru şi Piaţa Centrală (500 locuri pe teritoriul Gării Auto parcare multietajată la suprafaţă). Parcarea ar deservi cetăţenii care vizitează Piaţa Centrală, precum şi autobuzele care staţionează la Gara Auto;
str. Doina (Cimitirul Sf. Lazăr 500 locuri). Parcarea este strict necesară, îndeosebi, în zilele de maximă aglomeraţie, de sărbători;
Gara Auto Nord şi Centrul Comercial Calea Basarabiei (500 locuri). Fluxul enorm al pasagerilor Gării Auto Nord precum şi a vizitatorilor Centrului Comercial Calea Basarabiei impun necesitatea unei parcări subterane.
bd. Dacia de la str. Traian pînă la str. Cuza-Vodă (500 locuri). Existenţa parcării în zona dată ar elibera trotuarele de maşinile locatarilor.
bd. Moscova / str. Miron Costin (500 locuri). Parcarea în acest loc ar deservi vizitatorii şi lucrătorii entităţilor aflate în apropiere precum şi locatarii.
13
15
14

PARCĂRI SUBTERANE ÎN CURŢILE BLOCURILOR DE LOCUIT

În curţile blocurilor de locuit după posibilitatea amplasării. Majoritatea curţilor blocurilor de locuit dispun de spaţiu pentru parcări subterane şi multietajate la suprafaţă, ceea ce ar elibera trotuarele şi ar dezvolta infrastructura acestor zone.

Construcţia parcărilor subterane poate fi implementată fără suportarea cheltuielilor publice din buget, dar cu atragerea surselor private prin transmitere în concesiune.

RECONSTRUCŢIA DRUMURILOR

Reconstrucţia, reparaţia şi modernizarea drumurilor:

Şos .Balcani (şosea de importanţă strategică care necesită lărgire, pe porţiunea de la or. Cricova pînă la s. Dumbrava, dat fiind faptul unui număr sporit al mijloacelor de transport care intră şi părăsesc Chişinăul. În perspectivă această şosea ar putea face parte din Centura Chişinăului);

str. Petricani (strada necesită lărgire pe porţiunea de la intersecţia cu str. M. Viteazul pînă la şoseaua Balcani, deoarece această arteră este foarte intens folosită de camioane care circulă la entităţile amplasate pe această stradă);

str. Doina (strada dată necesită modernizare deoarece numărul enorm al automobilelor care circulă din/spre com. Grătieşti utilizează porţiunea şi respectiv este necesară asigurarea unei fluidităţi adecvate a traficului, inclusiv în zilele de sărbătoare marcate la Cimitirul Sf. Lazăr);

str. Calea Orheiului (lărgire);

şos. Hînceşti (pe porţiunea Piaţa Pan Halippa pînă la Televiziunea Naţională. Această arteră de importanţă strategică necesită lărgire, dat fiind faptul circulaţiei unui număr mare de vehicule care părăsesc oraşul);

str. Grenoble + str. Mioriţa (Aceste străzi necesită lărgire şi modernizare pînă la ieşirea din oraş, deoarece reprezintă o direcţie strategică, folosită  intens de transportatorii de marfă. Efectuarea acestor acţiuni ar descărca traficul de pe viaduct şi bd. Dacia);

str. A. Mateevici (lărgire);

str. V. Alecsandri (lărgire);

şos. Munceşti (modernizare);

str. A. Puşkin (strada dată necesită lărgire de la bd. Şt. cel Mare şi Sfînt pînă la str. Cosmonauţilor, deoarece în zona Parcului Catedralei se formează permanent ambuteiaje);

str. Mircea cel Bătrîn (extindere pînă la str. Bucovinei);

str. Studenţilor (artera strategică menţionată necesită lărgire pînă la str. N. Sulac pentru a reduce traficul pe str. A. Russo şi unirea sectorului Ciocana cu str. Calea Orheiului)

bd. Şt. cel Mare şi Sfînt (modernizare, inclusiv construcţia pasajelor subterane);

str. Albişoara (modernizare);

Toate drumurile către suburbii şi în interiorul acestora.

16

ESTACADĂ

Pe str. Ismail construcţia podului suplimentar paralel cu cel existent, cu prelungirea unei estacade pînă la str. Vadul lui Vodă. Aceasta va rezolva problema cu traficul în zona dată (evitarea ambuteiajelor).18

PASAJE PIETONALE SUBTERANE

Construcţia pasajelor pietonale subterane:

– bd. Şt. cel Mare şi Sfînt / str. Armenească. Actualitatea acestei construcţii are la bază problema blocării circulaţiei pe str. Armenească din cauza fluxului sporit de pietoni la traversarea bd. Şt. cel Mare şi Sfînt;

– bd. Şt. cel Mare şi Sfînt / str. Tighina;

– bd. Şt. cel Mare şi Sfînt / str. A. Puşkin;

– bd. Şt. cel Mare şi Sfînt / str. V. Pîrcălab;

– bd. Dacia / str. Teilor;

– str. Calea Ieşilor / str. Iablocikin;

– str. Ismail / str. Mitr. Varlaam;

– str. A. Russo / bd. Mircea cel Bătrîn.

19

STAŢII DE AŞTEPTARE

Construcţia şi modernizarea staţiilor de aşteptare a transportului public, echipate cu monitoare interactive de monitorizare a transportului public şi orare de circulaţie.20

PRIORITĂŢI PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC

Iluminarea tuturor străzilor, inclusiv, în suburbii şi în curţile blocurilor de locuit şi a trecerilor de pietoni.

Crearea benzilor separate pentru transportul public.

21

CONDIŢII PENTRU PERSOANELE CU NEVOI SPECIALE

Ajustarea trotuarelor la necesităţile persoanelor cu nevoi speciale.

Amenajarea trecerilor pentru pietonii cu nevoi speciale.

22

DEBLOCAREA STRĂZILOR

Scoaterea barierelor şi instalaţiilor ilegale de restricţionare a traficului, precum şi deschiderea străzilor blocate (de ex. a str. M. Cebotari de la str. 31 August 1989 pînă la bd. Şt. cel Mare şi Sfînt; a str. Bulgară de la str.31 August 1989 pînă la bd. Şt. cel Mare şi Sfînt; a str. Grenoble  nr.106; a curţilor blocurilor etc.).

DESFIINŢAREA PARCĂRILOR IMPORVIZATE ŞI ILEGALE

OPTIMIZAREA INTERSECŢIILOR

Construcţia tunelului subteran la intersecţia str. Kiev şi bd. Moscova, str. Bogdan Voivod şi str. A. Russo.

SECURIZAREA ZONELOR SPECIALE

Amenajarea căilor de acces şi securizarea trotuarelor în preajma şcolilor şi spitalelor. Activitatea presupune construcţia instalaţiilor de securitate care vor restricţiona accesul automobilelor pe trotuare.23

CALITATE ŞI UTILITATE PUBLICĂ

 1. Utilizarea mijloacelor de transport moderne, econome, dotate cu sisteme de aer condiţionat, rampe pentru persoanele cu nevoi speciale, WIFI etc.
 2. Asigurarea orarului strict de circulaţie a transportului public;
 3. Utilizarea semafoarelor şi indicatoarelor rutiere moderne, inclusiv, cu sonorizare la trecerile de pietoni;
 4. Staţii de aşteptare a transportului public echipate cu orare de circulaţie şi monitoare interactive de monitorizare a transportului;
 5. Implementarea sistemelor de monitorizare a transportului public;
 6. Asigurarea pasagerilor cu tehnologii moderne de monitorizare a transportului public (ex. aplicaţii pentru smarphone);
 7. Implementarea metodelor moderne de achitare a costului călătoriei în transportul public (bilete electronice etc.);
 8. Implementarea sistemelor de management al calităţii la întreprinderile municipale implicate în transportul public de pasageri.
24

ECOLOGIE

 1. Utilizarea mijloacelor de transport public ecologice, care circulă pe gaz natural (taxi) sau combustibil ecologic (diesel EURO 5-6);
 2. Utilizarea lubrifianţilor ecologici pentru transportul public;
 3. Promovarea circulaţiei cu troleibuzele şi închirierea bicicletelor;
 4. Control riguros a stării tehnice a mijloacelor de transport public;
 5. Dezinfectarea cu soluţii moderne a saloanelor mijloacelor de transport public;
 6. Spălarea zilnică a mijloacelor de transport public;
 7. Controlul medical riguros al personalului implicat în transportul public.

SURSE DE FINANŢARE

 1. Investiţii private locale;
 2. Parteneriate publice-private;
 3. Concesiune
 4. Investiţii şi credite ale partenerilor de dezvoltare (WB, EBRD, EIB etc.);
 5. Investiţii private străine;
 6. Bugetul mun. Chişinău