Vasili_Chirtoca 

PLATFORMA ELECTORALĂ

Stimați chișinăuieni!

Pe parcursul ultimilor decenii capitala Moldovei, care altă dată pe drept cuvînt avea «umeri albi de piatră», dragul nostru Chișinău, dintr-un oraș curat, îngrijit, verde, cu cartiere amenajate, s-a transformat într-un megapolis în degradare, cu un număr crescînd de probleme, pe care edilii aleși ai orașului nu puteau, nu știau și nu doreau să le rezolve.

Orașul nu va putea suporta încă patru ani de demagogie frumoasă a edililor și jocurile lor de-a politica, pe fondalul neputinței administrative și gospodărești. De-iure, el se va considera capitală, de-facto se va transforma definitiv într-un megapolis în degradare, fără careva particularități de capitală. Anume pe această cale deprimantă, de impas, ani la rînd duc Chișinăul conducătorii lui ghinioniști. În special, ultimii opt ani, în care stilul ”administrării”, unui municipiu de aproape un milion de locuitori, cu o mulțime de probleme nerezolvate poate fi caracterizat prin calificativele politicianism, acțiuni de campanie și propagandă non-stop a ”reușitelor”.

E foarte trist, în special pentru acei, care țin minte un alt Chișinău – curat, comod, verde, ”cu umeri albi”. Un oraș cu personalitate, de un farmec aparte. Despre acel Chișinău s-au scris cîntece și poezii minunate, s-au filmat pelicule cinematografice pline de căldură și romantism. Astăzi este peste putință să-i vezi frumusețea inițială și armonia sub stratul de noroi multianual, în spatele conglomeratelor de monștri arhitecturali, a haosului din transport, a panourilor publicitare, care se suprapun, și a gheretelor pocite. Este greu să păstrezi în suflet dragostea pentru oraș, să o trezești în inimile copilașilor și a oaspeților, în timp ce te sufoci în praf, gaze de eșapament și mirosul urît de la stația de epurare, ori în timp ce te îmbulzești în microbuze sau îngheți în stații în așteptarea transportului. Este greu să te închini în fața orașului, dacă stai ore în șir în ambuteiaje, dacă pe străzi îți defectezi automobilul, iar pe trotuarele sparte – picioarele, dacă achiți din buzunarul propriu toate pierderile de apă sau căldură, dacă riști să te îneci în noroi după fiecare ploaie, oricît de mică. Este greu să stimezi orașul, centrul istoric al căruia este demolat intenționat, parcurile și spațiile verzi se distrug, curțile s-au transformat în parcări și gunoiști , unde copiii și maturii nu au loc pentru joacă sau comunicare, orașul cu numeroase persoane social-vulnerabile, orașul în care tineretul nu are cu ce se ocupa.

Dar orașul nostru merită să fie iubit și admirat, și stimat! Orașul are nevoie de o altă atitudine, sunt necesare măsuri urgente de resuscitare a mult pătimitului municipiu. În caz contrar va dispare încet și chinuitor tot ce ne este scump și drag, în caz contrar va muri speranța locuitorilor municipiului la o viață confortabilă și fără primejdii. Noi cu Dumneavoastră nu putem admite așa ceva! Orașul are nevoie de GOSPODAR!

Capitala și municipiul au nevoie de salvare!

Municipiul are nevoie urgentă de REANIMARE!

Salvarea Chișinăului – a inimii statului nostru

Eu, cu echipa mea, voi demara operația de salvare a orașului din primele zile după alegere. Această operație se va desfășura repede, drastic, și va include următoarele activități și măsuri:

√ Vom efectua auditul și controlul complex al tuturor subdiviziunilor și întreprinderilor. Vom depista și înlătura cauzele administrării ineficiente, a sabotajului sau fraudelor. Vom găsi premise pentru a reduce cheltuielile și lichida componenta corupției, fapt care iminent va duce la funcționarea mai bună a serviciilor și întreprinderilor municipale, și va reduce costul serviciilor prestate. Veți fi uimiți de reducerea cheltuielilor! Mijloacele economisite vor fi repartizate spre soluționarea problemelor cu adevărat importante!

√ Vom interzice în totalitate orice mașinații cu pămîntul și patrimoniul municipiului. Vom atrage juriști serioși pentru a ancheta schemele de furt ale pămîntului municipal. Pămîntul trebuie restituit orașului! Cei care se fac vinovați de aceste mașinații trebuie să fie depistați și pedepsiți!

√ Vom introduce un moratoriu la eliberarea autorizațiilor de construcție a chioșcurilor, pavilioanelor, mansardelor, anexelor, construcțiilor punctuale în curți și pe trotuare, de modificare a hotarelor spațiilor verzi și a parcurilor. Vom analiza autorizațiile eliberate anterior pentru lucrări de acest gen, iar în cazul necorespunderii normelor sau intereselor cetățenilor acestea vor fi anulate sau contestate în instanță de către Primărie. Pînă la elaborarea cadrului normativ de reconstrucție a monumentelor istorice și de arhitectură, vom impune o interdicție totală asupra oricăror lucrări în cazul clădirilor de acest gen.

√ Vom formula și implementa principiile de colaborare coerentă și transparentă a Primăriei și Consiliului Municipal. La baza acestor principii vor sta în exclusivitate interesele orașului și ale orășenilor, ele vor include mecanismele responsabilității personale a fiecărui funcționar, care ia decizii.

√ Vom efectua analiza urgentă a celor mai actuale probleme din transportul public. În baza ei vor fi luate măsuri preventive, care vor permite, pînă la implementarea programului nostru complex de dezvoltare a transportului, rezolvarea problemelor elementare: prevenirea ambuteiajelor, organizarea circulației bicicliștilor, asigurarea securității pietonilor, implementarea unui grafic exact și bine pus la punct de circulație a transportului public.

√ Vom reanima funcționarea serviciilor municipale de salubrizare a orașului. Pe toate trotuarele și în curți vor fi instalate urne, și vom asigura deservirea lor regulată. Pentru început, locurile mai aglomerate (stații, piețe, trotuare, locuri de odihnă sub cerul liber, pietonale subterane, etc.) vor fi salubrizate zilnic în mod obligator, pentru ca ulterior angajații serviciilor de salubrizare să treacă la un regim permanent de muncă pe parcursul întregii zile.

√ În termenii cei mai reduși vor fi restabilite carosabilele magistralelor principale, trotuarele pe străzile centrale și în locurile traficului masiv al pietonilor în centrul orașului și pe străzile centrale ale microraioanelor. Principalele lucrări de reparare a drumurilor vor fi efectuate noaptea sau în orele cu trafic minim. Ceva mai încolo, însă nu peste mult timp, vom începe amenajarea cartierelor de dormit și a suburbiilor.

√ Vom reforma sistemul de administrare a municipiului.

√ Vom implementa responsabilitatea personală a Pretorilor sectoarelor municipale pentru asigurarea unei infrastructuri minim necesare pe teritoriile încredințate lor: iluminarea stradală 100%, starea trotuarelor, curățenia străzilor, respectarea normelor și standardelor de securitate, etc. În acest scop, va fi instituit un sistem permanent de controale periodice și spontane.

√ Unul dintre adjuncții mei va fi responsabil pentru dezvoltarea suburbiilor Municipiului. Locuitorii și autoritățile locale din suburbiile Municipiului vor avea posibilitatea reală de a soluționa operativ problemele curente și de sporire a eficienței relațiilor cu conducerea Municipiului.

√ Pe lîngă Primărie, va fi creat și va activa sub controlul meu personal Centrul municipal unic de adresare a orășenilor, menirea căruia va fi să colecteze, să sistematizeze și să analizeze adresările și plîngerile cetățenilor. Această monitorizare va permite să reacționăm imediat la problemele apărute sau la abuzurile funcționarilor și serviciilor municipale. Mijloacele pentru asigurarea funcționării acestui Centru vor proveni din surse suplimentare, în special din granturile nerambursabile ale organizațiilor internaționale. Vom începe lucrul de elaborare a specificațiilor tehnice pentru implementarea sistemului de informare deplină a serviciilor și întreprinderilor municipiului.

√ Administrația municipiului se va întoarce cu fața spre societatea civilă. Chiar în primele săptămîni va fi instituit «Consiliul public al orășenilor» – platforma, care va dezbate absolut toate chestiunile de importanță majoră, precum și pe cele controversate, iar deciziile vor fi dezbătute nemijlocit de locuitori, iar deciziile finale vor fi luate doar în urma discuțiilor și în interesul orășenilor. Astfel nu numai că va spori încrederea locuitorilor în autoritatea municipală, aceasta va permite evitarea conflictelor încă de la etapa discuțiilor asupra proiectului de decizie și adoptarea unor decizii de o calitate net superioară.

Măsurile enumerate vor fi luate în termenii cei mai restrînși. Implementarea lor ne va permite să stabilizăm situația și va crea premise pentru a trece la următoarea etapă importantă – renașterea infrastructurii și a economiei municipiului – etapa REABILITĂRII, care se va efectua în paralel cu prima etapă.

La această etapă este preconizată punerea în aplicare a patru pachete de bază ale programelor municipale:

Administrarea eficientă și finanțele

Analiza responsabilităților funcționale ale angajaților Primăriei în scopul excluderii funcțiilor inutile, dublării de funcții. Reducerea aparatului central al Primăriei și redistribuirea funcționarilor publici pe alte sectoare: vor fi lărgite statele de personal ale serviciilor municipale, responsabile de amenajare, de administrarea parcurilor și a spațiilor verzi, de soluționarea problemelor sociale ale locuitorilor municipiului!

Reducerea la minim a contactelor directe ale funcționarilor cu cetățenii prin implementarea sistemelor informaționale (IT). Asigurarea creșterii veniturilor bugetare prin perfecționarea sistemului de formare a impozitelor și taxelor locale, cu sporirea concomitentă a gradului de colectare a lor prin administrarea eficientă a proprietății municipale. La atingerea acestui scop vor contribui măsurile de majorare promptă a numărului de turiști, care vizitează municipiul, precum și măsurile de stimulare a businessului și creare a locurilor de muncă. Va fi implementat un sistem, care ar stimula dezvoltarea întreprinderilor municipiului cît în businessul mic, atît și în cel mijlociu. Crearea, în municipiu, a unui climat investițional atractiv. Dezvoltarea parteneriatului public-privat eficient. O permanentă monitorizare interactivă a problemelor prin intermediul Centrului Unic Municipal. Conlucrarea permanentă cu societatea civilă, un sistem decizional deschis, desemnarea prin concurs a funcționarilor de nivel mediu, implementarea unui sistem eficient de încredere reciprocă între autorități și cetățeni, precum și a responsabilității personale a funcționarilor municipali.

Infrastructura de calitate și economia stimulativă

Include programul complex de măsuri primordiale de sporire a eficienței sectorului energetic al capitalei. Reducerea consumului de energie a caselor. Sporirea eficienței gospodăriei comunale și a calității serviciilor prestate de aceasta. Reabilitarea transportului public, implementarea metodelor moderne de administrare a transportului public, instituirea unui sistem eficient de transport (cu respectarea strictă a programului) între Capitală și suburbii. Înnoirea parcului de autobuze și troleibuze. Crearea unui sistem de «dirijare inteligentă a circulației». Repararea carosabilelor și a trotuarelor. Construirea noilor noduri rutiere, a viaductelor. Studierea posibilității de construire a telefericelor Centru – Ciocana, Telecentru – Centru (Buiucani, Sculeni), precum și oportunitatea restabilirii telefericului Buiucani-Sculeni. Pentru pietoni, aceasta va reduce distanța dintre sectoare. Crearea unui număr suficient de parcări amenajate, inclusiv subterane și supraetajate. Reparația capitală și construirea noilor pietoniere subterane și terestre. Trecerea treptată a parcului privat al transportului de pasageri de la microbuze la autobuze noi. Crearea infrastructurii pentru bicicliști, inclusiv construirea pistelor pentru bicicliști și crearea unui sistem de închiriere a bicicletelor. Stabilirea hotarelor centrului istoric al orașului și interdicția totală a construcțiilor multietajate în această zonă a capitalei. Elaborarea bazei normative și interzicerea totală a construcției complexelor locative fără respectarea normelor sanitare, de combatere a incendiilor, etc., precum și fără obiectivele sociale și de infrastructură necesare. Transformarea pieței centrale într-o piață sub acoperiș – curată și confortabilă. Construirea Stadionului Municipal și a unui Palat al sporturilor polivalent. Palate ale sporturilor de dimensiuni mai mici, cu piscine, vor fi construite în fiecare sector a capitalei și în așezările de dimensiuni mai mari din suburbii! Crearea unei companii municipale ipotecare în scopul oferirii locuitorilor municipiului (în special, familiilor tinere) a posibilității de achiziționare a spațiului locativ în condiții rezonabile (eșalonarea pentru 20-30 ani, dobînda anuală 5-7%). Reprofilarea și retehnologizarea întreprinderilor învechite. Crearea de noi locuri de muncă, în special pentru tineri, inclusiv în sfera IT.

Mediul social confortabil, cultura și ecologia

Reabilitarea tuturor instituțiilor medicale municipale, a spitalelor, policlinicilor, laboratoarelor, etc. Sporirea, din contul bugetului municipal, a numărului de înlesniri și indemnizații pentru orășenii social vulnerabili. Simplificarea regulamentelor de achitare a compensațiilor pentru căldură, călătorii în transportul public, etc. Majorarea numărului de locuri în azilurile pentru bătrîni și persoane solitare. Cantine sociale, care funcționează în regim constant, în fiecare sector al Municipiului. Elaborarea unor programe de adaptare a persoanelor fără adăpost cu atragerea lor ulterioară la muncile locativ-comunale. Crearea, în fiecare cartier și suburbie, unde locuiește un număr anumit de persoane, a unor subdiviziuni speciale ale municipiului, pentru amenajarea și menținerea în ordine a zonelor amenajate. Atragerea, pentru activitate în aceste subdiviziuni, a pensionarilor apți de muncă, dotarea lor cu echipament, inventar, semințe și material săditor, crearea unui sistem de pregătire a lucrătorilor. Restabilirea sau construirea în fiecare microraion a terenurilor sportive de dimensiuni mici, conform unor proiecte-tip. Eliberarea treptată a capitalei de cazinouri și săli cu jocuri de hazard. Lupta cu beția și narcomania, în special printre tineri și adolescenți. Un accent aparte autoritățile municipale vor pune pe propaganda și susținerea modului sănătos de viață. Instituirea spartachiadelor și a concursurilor de creație municipale. Definitivarea strictă a hotarelor zonelor verzi și a parcurilor, interzicerea tăierii plantațiilor, lărgirea suprafețelor plantate. Reabilitarea totală și protecția bazinelor acvatice din municipiu (izvoare, lacuri, rîuri, pîraie). Elaborarea unui program de restabilire a albiei rîului Bîc și a afluenților lui, care curg pe teritoriul municipiului! Capitala în mod obligatoriu trebuie să aibă un rîu cu ape curate și un chei frumos! Soluționarea problemei stației de epurare a orașului și suburbiilor, în baza tehnologiilor avansate eficiente. Construirea uzinei de prelucrare totală a deșeurilor solide. Controlul strict al curățeniei și neadmiterea gunoiștilor neautorizate și a murdăriei. Punerea în aplicare a programului de înlocuire a ambalajului jetabil din plastic cu analogi ecologici – hîrtie, înlocuitor degradabil sau ambalaj de sticlă reutilizabil. Implementarea patrulelor municipale de mediu.

Dezvoltarea suburbiilor

Implementarea unui program permanent de dezvoltare a suburbiilor, supravegheat personal de unul dintre adjuncții Primarului General al Municipiului. Asigurarea deplină a satelor și orășelelor din suburbii cu drumuri asfaltate, apă de calitate, canalizare și gaze naturale. Asigurarea deplină cu instituții preșcolare. Organizarea colectării calitative și a utilizării deșeurilor menajere, crearea stațiilor de epurare. Să scoatem suburbiile din mizerie, gunoi și praf! Stimularea interesului pentru cultivarea, în satele municipiului, a produselor agricole organice. Crearea în fiecare raion al capitalei, pentru perioada conservărilor, a unor piețe specializate în comercializarea produselor agricole, unde producătorii din municipiu ar putea vinde orășenilor fructele și legumele recoltate. Crearea și dezvoltarea, în suburbii, a zonelor de recreare și odihnă pentru locuitorii municipiului, precum și realizarea măsurilor enumerate în alte compartimente ale platformei electorale.

Măsurile enumerate constituie doar o mică parte a Programului impunător, realizarea căruia ne va permite, timp de 3-4 ani, să schimbăm radical aspectul capitalei și să purcedem la rezolvarea sarcinilor și mai ambițioase de DEZVOLTARE a Municipiului. Dezvoltare, ce se va baza pe elaborarea unui Plan General de dezvoltare a Chișinăului, complex și de durată (25-50 ani), care nu a mai fost actualizat de peste 10 ani, și care a fost încălcat în repetate rînduri. Pe viitor, noile cartiere vor fi proiectate și construite exclusiv în baza unor planuri calculate științific, cu respectarea celor mai avansate tehnologii și norme, luând în considerare cerințele ansamblului arhitectural și complexitatea edificării, a transportului, ecologiei, cu un set obligatoriu de infrastructură. Treptat, centrul Chișinăului va căpăta trăsăturile tipice ale centrului unui oraș european liniștit, curat, frumos, comod și protejat. Va fi implementat un sistem de eficiență energetică și utilizate standardele ecologice cele mai înalte. Chișinăul va porni pe calea dezvoltării corecte!

Stimați locuitori ai municipiului Chișinău!

În cel mai scurt timp după alegerea mea în calitate de Primar General al municipiului Chișinău, timp de cîteva luni, veți fi martorii unor schimbări reale! Soluționarea multora dintre problemele vitale, cu care ne confruntăm zilnic, nu necesită nici mijloace deosebite, nici tehnologii complicate, nici timp îndelungat. Multe din ele cer doar dorința de a le rezolva, o mînă de gospodar bun, experiența unor fapte reale și o elementară conștiință umană! Sub conducerea mea, într-un timp foarte scurt Chișinăul va deveni mai curat, mai luminos, mai comod. Eu știu ce este gestionarea eficientă. Foarte repede, pășind de la problemele simple spre cele mai complicate, în colaborare cu noua componență a Consiliului Municipal, cu serviciile municipale, cu specialiștii din echipa mea și cu DUMNEAVOASTRĂ, locuitorii capitalei, eu voi înapoia Chișinăului demnitatea, iar locuitorilor capitalei și tuturor cetățenilor țării noastre – mîndria pentru capitala țării.

Pentru aceasta am nevoie de încrederea și susținerea Dumneavoastră!

E timpul să trecem de la vorbe la fapte!

Pentru aceasta, eu și echipa mea

avem nevoie de încrederea și susținerea Dumneavoastră!

Cu respect, Vasili Chirtoca, Candidat la funcția de Primar General
al municipiului Chișinău din 14 iunie 2015

Leave a Reply