Chirtoca_MedPark_ (14)

Tergiversarea subiectelor actuale e un fel de tactică birocratică

Ședința Consiliului municipal Chișinău de astăzi, 29 octombrie, a început cu mare întîrziere. În afară de aceasta, pe agenda de lucru, care conținea 56 de chestiuni, a fost adunată o mulțime de subiecte mărunte neînsemnate.

Ce se întîmplă în Consiliul municipal? De ce pe agenda de lucru nu sînt probleme actuale, care îi preocupă pe locuitorii capitalei? În opinia lui Vasilii Chirtoca, șeful fracțiunii comuniștilor și neafiliaților, problema constă în birocratismul conducerii Primăriei, de care depinde includerea unor sau altor chestiuni în agenda de lucru a CMC, în lipsa dorinței puterii executive de a soluționa problemele reale ale capitalei.

„Am insistat asupra faptului ca liderii fracțiunilor să aibă dreptul de a face declarații la începutul ședinței, pentru că noi, în particular, astăzi dorim să atragem atenția asupra birocratismului care domină la Primărie nu numai în atitudinea față de cetățenii purtați aici cu anii într-un cerc vicios pentru soluționarea problemelor stringente. Acest birocratism se manifestă și față de consilieri. Noi depindem totalmente de angajații Primăriei. Noi depindem totalmente de faptul ce atitudine au ei față de propunerile noastre de a trece chestiunile pe agenda de lucru. Aceste momente însă nu sînt reglementate. Noi avem o serie întreagă de propuneri, dar, mai curînd, astăzi nu vom reuși să le examinăm”, a specificat consilierul.

Vasilii Chirtoca a citat un exemplu: „La 3 septembrie fracțiunea noastră a transmis secretarului Consiliului municipal Valeriu Didencu șase propuneri cu peste 60 de puncte ale proiectelor de decizii în probleme stringente. Printre ele erau elaborarea planului general, chestiuni concrete privind birocratismul și corupția, lichidarea catastrofei ecologice în locurile depozitării deșeurilor solide, stoparea distrugerii zonelor verzi etc. Cum a procedat secretarul? În loc să includă aceste chestiuni în agenda de lucru a ședințelor comisiilor de profil, apoi în agenda Consiliului municipal, el le-a repartizat funcționarilor Primăriei. Peste o lună și jumătate încep să primesc de la ei avize, de care nu am nevoie, deoarece am opinia deja concretă în aceste probleme. I-am dat aceste materiale ca să le examineze consilierii”.

Probabil, acestea sînt niște tactici birocratice – de a tergiversa prin birouri subiectele actuale, iar în agenda de lucru de a include fleacuri de tipul plăcii comemorative pentru odioasa Leonida Lari. Apropo, în legătură cu aceasta consilierii de legislatura precedentă de două ori au votat împotrivă. Dar Dorin Chirtoacă promovează cu insistență această chestiune a treia oară.

„În baza fracțiunii noastre creăm o subdiviziune specială care îi va ajuta pe toți consilierii să-și formuleze corect propunerile pentru agenda de lucru și proiectele. Și astfel vom soluționa problemele în cauză”.

Leave a Reply