Chirtoca_Vierul_11_s

Terenurile pentru grădinărit trebuie să obțină statutul legal (FOTO, VIDEO)

Principala chestiune care îi preocupă pe membrii întovărășirilor pomicole din suburbiile Chișinăului este statutul loturilor de pămînt. Acest lucru l-a aflat candidatul la postul de primar general al municipiului Chișinău din partea PCRM Vasili Chirtoca în cadrul întîlnirii electorale în suburbia capitalei.

Cea mai aglomerată și entuziasmată întîlnire cu alegători a avut loc la Întovărășirea pomicolă „Vierul”. S-a adeverit că pe aceeași adresă: str. Sihastrului 90, se află peste o sută de loturi de pămînt, pe majoritatea cărora, în afară de grădini și livezi, sînt edificate construcții capitale moderne.

În pofida faptului că de obicei oamenii manifestă interes pentru o serie de chestiuni, posesorii loturilor de pămînt sînt preocupați de o singură problemă – obținerea de către fiecare lot de pămînt a statutului juridic de proprietate imobiliară. Această problemă, după cum s-a dovedit, are peste zece ani.

În anul 1986, în conformitate cu Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Comunist al RSSM, colectivelor de muncă de la Chișinău li s-au repartizat terenuri de pămînt pentru întovărășirile pomicole. De cele șase ari vestite au beneficiat practic toate familiile de la Chișinău. Cei mai ingenioși nu numai că au păstrat aceste terenuri, ci și le-au lărgit din contul celor care nu au avut nevoie de grădini.

Încă pe timpurile URSS, pe terenurile din suburbii erau permise construcțiile. Renumita modestie sovietică, caracteristică, după cum se considera, tuturor cetățenilor, presupunea că acestea vor fi vile sau construcții temporare, fără a le atribui statutul clădirilor de locuit. Însă regulile de amenajare a acestor construcții temporare nu au fost stipulate. Astfel, pe cele șase ari au început să apară construcții capitale, uneori cu 1,5-2 nivele, iar după destrămarea URSS – cu trei nivele.

Lupta proprietarilor de vile din suburbii pentru statutul de clădire de locuit are aceeași vîrstă cu statalitatea moldovenească. Membrii întovărășirilor pomicole au apelat cîte unul sau în grup la organele administrației publice locale de nenumărate ori. Însă soluționarea acestei probleme era tergiversată din cauza unui șir de dificultăți administrative. Și iată că imaginați-vă: adresa str. Sihastrului 90 se transformă în peste o sută de adrese poștale noi, plus mai apar cîteva străzi și stradele noi.

Această problemă a fost pusă în fața lui Vasili Chirtoca de către membrii întovărășirii Vierul, pentru care contractele individuale cu serviciile comunale și furnizorii de energie electrică și apă au devenit un vis de aur. Vasili Chirtoca le-a explicat celor prezenți că cunoaște și înțelege problema lor. El chiar și-a amintit că pînă în 1991 și el a avut cele șase ari, cei drept din el nu a ieșit nici un grădinar.

Familiarizîndu-se cu locul de amplasare a terenurilor și construcțiile edificate pe acestea, Chirtoca a recunoscut că problema atribuirii acestora a statutului de construcții de locuit este logică: „Consider că problema statutului acestor case trebuie să fie soluționată. Și noi știm cum să facem acest lucru, însă vom putea începe doar după ce vom cîștiga alegerile locale din 14 iunie”, le-a spus celor prezenți Vasili Chirtoca.

 

Această prezentare necesită JavaScript.

One Comment

  • igor

    Очень хочется верить в реальность и правдивость написанного. Если бы кто нибудь гарантировал решение данного вопроса, то без сомнения половина столицы отдала свои голоса за данного кандидата. Но нет гарантии и есть лишь сомнения и историческая несправедливость – когда придя к власти все забывают свои обещания или откладывают их в бюрократический ящик. Разве до сих пор ни кто не знал о существовании данного вопроса? А если и будет решение, то этот путь обложат непреодолимыми и замысловатыми препятствиями, преодолеть которые можно будет только по блату или за деньги или вообще ни как. Лозунг – от слов к делу – хороший.
    И все же пока это только слова

Leave a Reply