detdom

Mai întîi vom distruge, iar peste 10 ani vom crea din nou?

În cadrul Consiliului municipal Chișinău (CMC) a fost propus un proiect privind crearea în capitală a unui nou serviciu pentru copiii aflați în situație de risc – Casa comunitară. Cu toate că formal acest serviciu încă nu există, pe strada Ioan Vodă Viteazul a demarat construcția clădirii în care se vor afla primii beneficiari – 10 copii orfani. Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a propus să fie aprobate regulamentul și orarul de activitate ale acestui serviciu. Însă la fel ca în cadrul ședinței precedente, această problemă referitoare la copii a stîrnit multă critică din partea consilierilor municipali.

În timpul examinării au ieșit la iveală detalii dubioase ale acestei chestiuni. Astfel, consilierul PSRM Silvia Grigore a comunicat următoarele: „La începutul anului 2000, la balanța Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului se aflau 53 de încăperi cu suprafața totală de peste 8 mii de metri pătrați, multe dintre ele fiind privatizate. În aceste condiții apare întrebarea: la ce bun să construim încăperi noi? M-am întîlnit personal cu copiii care erau întreținuți în Școala-internat nr. 1 și în Centrul de plasament temporar al copilului, care au absolvit instituții de învățămînt de tip internat. Cei 16 copii care locuiesc în acest centru (șase sînt orfani de ambii părinți) au fost șantajați de reprezentanții organizației cu ajutorul căreia se creează acest serviciu social municipal – «Lumos»”.

Amintim că pentru copiii orfani din fostul Gimnaziu-internat nr. 2, la cîțiva metri de această instituție de învățămînt, „Lumos” construiește Casa comunitară. Cheltuielile pentru proiectarea, construcția și dotarea acestei clădiri vor constitui 5,45 milioane de lei.

În opinia Silviei Grigore, copiii trebuie să revină din internate în familii atunci cînd există o asemenea posibilitate, însă această posibilitate nu există întotdeauna. „Noi construim un local comunitar pentru 10 copii, iar 300 de copii sînt dați afară. De ce acest local nu este construit pe teritoriul Internatului nr. 2, ci pe terenul de joacă pentru copiii, între blocurile locative? De ce atîta grabă în efectuarea acestor lucrări? Trebuie de văzut ce prezintă această organizație «Lumos». În caietul ei de sarcini este indicat că ei au contribuit la dezinstituționalizarea a 8000 de copii, adică în doi ani au găsit opt mii de familii care trăiesc mai bine decît acum 5-6 ani? Unde poți găsi asemenea familii în situația de criză de la noi? Copiii dispar și nimeni nu știe ce se întîmplă cu ei ulterior”, s-a revoltat Silvia Grigore, care a vizitat cîteva dintre aceste familii și a rămas puternic impresionată de cele văzute.

Președintele fracțiunii comuniștilor și celor fără de partid, Vasilii Chirtoca, a menționat că în Chișinău au apărut copii-sclavi, iar în ultimii ani numărul copiilor lipsiți de supraveghere a crescut de cîteva ori.

„Autoarea cărților despre Harry Potter a decis că trebuie să acorde binefaceri unor copii și a creat asociația «Lumos» și în țările unde oamenii, văzînd cîteva milioane de euro, agreează aceste idei, ea își realizează programele. Nu se știe dacă autoarea acestor cărți este capabilă să creeze un sistem de educație pentru copiii noștri. Însă funcționarii s-au agățat de această idee și noi am început să o realizăm, distrugînd ceea ce a fost creat zeci de ani, în baza științei pedagogice, care a fost puternică în Uniunea Sovietică. Iar peste 10 ani, cînd totul va fi distrus, cineva va veni va da bani și va spune: «Haideți să creăm școli-internate și case de copii»”, a spus consilierul municipal.

În opinia lui Vasilii Chirtoca, la noi există școli-internate și case de copii unde condițiile de întreținere corespund în totalitate necesităților copiilor. Numai că aceste instituții sînt pustii. Casa de copii specializată pentru copii cu disabilități fizice din satul Visoca (raionul Soroca) a fost închisă. „Ce contează, dacă e vorba de Chișinău sau nu? În Orășelul copilăriei din satul Pîrîta (raionul Dubăsari) cred că condițiile sînt mult mai bune decît cele care vor fi create aici, pentru zece copii. În Pîrîta au rămas 50 de copii din 250. Ar fi bine ca municipiul să-și asume o parte din finanțarea acestei instituții și asta va costa mai puțin decît construcția ei”, a spus Chirtoca.

Fracțiunea a propus ca această chestiune să fie remisă spre examinare în comisia socială, la care ar putea adera și alți consilieri municipali. Consilierii comuniști și cei fără de partid au propus, de asemenea, să fie revăzută activitatea cu asemenea copii în general, cu atît mai mult că, după cum a menționat și șefa Direcției pentru protecția drepturilor copiilor, Svetlana Chifa, „noi ne-am apucat să distrugem fără a avea o strategie”. Pînă la urmă, cu majoritate de voturi, proiectul de decizie a fost remis spre examinare.

Leave a Reply