consiliu_municipal77_actualitati_md

Fracţiunea comuniştilor şi celor fără de partid din CMC propune să se pună capăt fărădelegilor din construcție

Fracțiunea comuniștilor și celor fără de partid din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a propus spre examinare un proiect de decizie cu privire la stabilirea unor restricții la efectuarea lucrărilor de construcții. Inițiativa a venit în contextul în care în ultimul timp lucrările de construcție în capitală au fost haotice, cu încălcarea Planului general al Chișinăului, din cauza nerespectării principiilor urbanistice de bază la eliberarea autorizațiilor pentru proiectare și construcție.

Astfel, consilierii propun să fie interzisă construcția clădirilor mai înalte de 12 metri (în afară de biserici) în centrul istoric al Chișinăului, în perimetrul străzilor Ciuflea, București, Lev Tolstoi, Ismail, Kogălniceanu (inclusiv teritoriul pînă la str. Timiș și lacul Valea Morilor), C. Stere, A. Șciusev și bulevardul Ștefan cel Mare. De asemenea, se propune să fie interzise orice lucrări de construcție și reparație a monumentelor de istorie și arhitectură care ar putea schimba fațada și aspectul interior al clădirilor respective. Excepție pot fi doar clădirile avariate, în cazul cărora autorizațiile pentru construcție trebuie eliberate numai în baza unor decizii separate ale CMC.

Totodată, se propune să fie interzise orice lucrări de construcție în spațiul dintre clădirile deja construite și pe trotuare, în cartiere, în zonele cu obiecte istorice, cu excepția obiectelor de infrastructură, pentru care autorizațiile urmează să fie eliberate în baza deciziilor CMC. În opinia consilierilor comuniști și a celor fără de partid, pînă la aprobarea Planului general al capitalei, trebuie interzisă eliberarea autorizațiilor pentru construcția stațiilor de alimentare cu combustibil și interzisă distrugerea zonelor verzi (în cazuri excepționale, alocarea terenurilor și eliberarea autorizațiilor de construcție trebuie aprobate de CMC).

Consilierii atenționează Primăria asupra abuzurilor comise la luarea deciziilor cu privire la reconstrucția străzilor și sistemelor tehnice, instalarea sistemelor noi de comunicații, a terenurilor de joacă pentru copii etc. În opinia aleșilor locali, autorizațiile pentru proiectare și construcție trebuie să fie coordonate cu CMC.

Totodată, consilierii propun ca Comisia municipală pentru construcții, arhitectură și relații funciare să examineze cazurile de încălcare a Planului general și să numească persoanele care au comis încălcările respective, să prezinte CMC concluzii și propuneri în acest sens. Este necesar de elaborat proiectul Regulamentului cu privire la principiile de bază în construcție și formarea aspectelor arhitecturale ale municipiului Chișinău, astfel încît toate proiectele ulterioare de construcție să corespundă acestui document. Consilierii consideră că, dacă deciziile respective nu vor fi adoptate, Chișinăul riscă să se transforme într-un Shanghai de la începutul secolului 20.

Leave a Reply