Consiliul_Municipal_moldnews_md

Consilierii au declarat război birocraţiei din Primărie

Fracţiunea comuniştilor şi celor fără de partid din cadrul Consiliului Municipal Chişinău a decis să se lupte cu birocraţia din primăria capitalei, elaborînd un proiect de decizie privind perfecţionarea sistemului administrativ al Primăriei şi a preturilor de sector.

Drept temei au servit numeroasele plîngeri ale locuitorilor capitalei în acest sens. Însă consilierii îşi doresc ca Primăria de una singură să sugereze pentru început modul în care ar putea să îmbunătăţească structura sa şi a preturilor în vederea distribuirii clare a atribuţiilor între subdiviziunile Primăriei şi excluderii dublării funcţiilor, iar cetăţenii, graţie acestui fapt, să nu umble luni întregi prin acest cerc birocratic.

În opinia fracţiunii, în structura renovată a Primăriei este necesar să se includă subdiviziuni speciale pentru administrarea parcurilor (direcţii parcuri) şi zonelor verzi, ecologiei şi dezvoltării infrastructurii tehnice, dezvoltării turismului şi a altor domenii ale economiei.

În plus, urmează să se creeze întreprinderi municipale în ale căror sarcini vor intra: gestiunea fondului locativ, teritoriilor aferente blocurilor, amenajarea cartierelor, salubrizarea curţilor etc.; administrarea rețelelor tehnice în condominii şi cooperative, controlul calităţii agentului termic livrat fondului locativ, încasarea plăţii pentru agentul termic şi serviciile inginereşti prestate locuitorilor municipiului; organizarea serviciului social, soluţionarea chestiunilor privind fondul locativ.

Consilierii consideră că noua structură de administrare va contribui la reducerea la maximum a aparatului central al Primăriei, precum şi a preturilor de sector, datorită transferării funcţionarilor disponibilizaţi la întreprinderile municipale.

Pentru a pune capăt aşteptării fără sfîrşit a răspunsurilor de la funcţionari, adresările persoanelor fizice şi juridice urmează să fie examinate în termen de cel mult 2 săptămîni din data înregistrării acestora. În cazul în care se va refuza soluționarea chestiunii, răspunsul urmează să fie eliberat în mod obligatoriu în formă scrisă, cu specificarea cauzelor refuzului, făcînd referire la legislaţie, pentru ca cetăţeanul să ştie cum să procedeze ulterior.

Autorii iniţiativei şi-au propus să-i oblige pe funcţionarii Primăriei şi preturilor să nu ceară de la solicitanţi actele care există în formă electronică în bazele de date (registrele) de stat sau ale Primăriei. În acest scop, primarului general i se recomandă să încheie contractele respective cu Î.S. „Cadastru”, ÎS „Registru”, Casele de asigurări sociale şi medicale, Ministerul Justiţiei etc.

În acest context, consilierii consideră necesar să li se interzică funcționarilor Primăriei să refuze solicitanţilor examinarea cererilor pe motiv că lipsesc actele păstrate în formă scrisă sau electronică în arhivele sau în bazele de date ale instituțiilor și întreprinderilor de stat din Moldova.

Primarului general i se solicită să organizeze un tender pentru selectarea companiei care va implementa sistemul circulaţiei electronice a documentelor. Pentru comunicarea interactivă a locuitorilor municipiului cu autorităţile municipale, pe site-ul Primăriei va fi creat un sistem funcţional integrat cu sistemul circulaţiei electronice a documentelor în aşa fel, încît majoritatea chestiunilor să poată fi soluţionate în regim online.

Deocamdată această propunere arată fantastic. Autorii proiectului totuşi îşi doresc să stabilească termeni concreţi pentru aprobarea în cadrul Consiliului Municipal a caietului de sarcini privind schimbarea designului web a site-ului Primăriei, integrat cu sistemul circulaţiei electronice a documentelor.

Consilierii fracţiunii comuniştilor şi a celor fără de partid consideră, de asemenea, că primarul general urmează să prezinte Consiliului Municipal în termeni restrînşi propuneri privind organizarea deservirii persoanelor fizice şi juridice conform principiului «Ghişeul unic». Dar în acest caz el va fi nevoit să priveze puzderia de funcţionari de posibilitatea de a lua mită. Va merge oare la aceasta Dorin Chirtoacă?

Leave a Reply