Chirtoca_03

Am cîteva întrebări pentru candidații la postul de guvernator al Băncii Naționale

Pe parcursul tuturor anilor de existență a Băncii Naționale, această instituție, cu regret, nu a creat un sistem capabil să finanțeze economia Moldovei. Volens-nolens, astăzi Banca Națională, în loc să dezvolte propria economie, asigură comercializarea pe teritoriul republicii a mărfurilor și a valutei străine. Cum se întîmplă acest lucru – este subiectul unor discuții separate, dar sistemul bancar, în starea lui de astăzi, nu poate finanța crearea și dezvoltarea sectoarelor de producție, nu încurajează activitatea investitorilor locali, ci cultivă rentieri, plătindu-le dobîndă exagerată la depozite și stimulînd în acest mod inflația. Candidații selectați la postul de guvernator al BNM sînt persoane agreabile sub toate aspectele, cunosc limbi străine, au experiență de muncă în consulting și instituții financiare. Totodată, cu regret, majoritatea dintre ei sînt departe de businessul real și de necesitățile reale ale economiei. Acest lucru poate fi corectat, important este ca viitorul guvernator al BNM să înțeleagă principalul – Banca Națională poate deveni promotorul principal al dezvoltării țării sau rămîne frîna ei principală, iar conducătorul acestei instituții ori va intra în istorie ca inițiator al reformelor pozitive, ori, în cel mai bun caz, nu va intra deloc în aceasta.

Doamnelor și domnilor, candidați la postul de conducător al BNM, întrebați-vă dacă veniți să schimbați în bine viața concetățenilor ori «să soluționați probleme», dacă veți putea conduce sistemul bancar al țării astfel ca în definitiv să se obțină minimul de condiții necesare pentru dezvoltarea economiei Moldovei:

1. În țară circulă numai leul (băncile moldovenești acordă credite doar în lei; depozitele în băncile moldovenești sînt numai în lei; imobilele și pămîntul se vînd numai contra lei, titlurile de valoare emise de rezidenți circulă numai în lei etc.).

2. Leul este stabil și „dependent” de cotația medie statistică euro-dolar.

3. Rata la depuneri în sistemul bancar nu depășește 3% și la credit – 7%.

4. Este asigurat accesul la creditarea investițională a economiei în lei cu rate mici, pe termen lung.

5. Banca Națională creditează real băncile comerciale cu lei și asigură nelimitat vînzarea către acestea a valutei străine, în conformitate cu ordinea stabilită.

6. Este asigurat un regim maximal favorabil pentru activitatea companiilor investiționale, precum și pentru atragerea în businessul real a resurselor investitorilor neprofesioniști.

Leave a Reply