Chirtoca_CMC_01

La Chișinău normele de urbanism au fost uitate (Video)

Planul urbanistic general al capitalei are nevoie de modificări semnificative, consideră Vasili Chirtoca, președintele fracțiunii comuniștilor și a celor fără de partid din Consiliul municipal Chișinău. Consilierul municipal și-a expus viziunea asupra situației în cadrul unui interviu oferit portalului NOI.md.

„Actualul plan general al capitalei a fost adoptat în anul 2007. De atunci el a fost încălcat de nenumărate ori. Spre exemplu, în zona istorică a Chișinăului, în pofida interdicției, s-au construit edificii de înălțime exagerată. Inițial, Planul general al Chișinăului a fost elaborat de eminentul nostru compatriot Alexei Șciusev. El prevedea conservarea părții istorice a orașului – cu străzi drepte și trotuare late, locuri pentru comerț, agrement, parcuri mari cu cascade de lacuri. Aceste proiecte au fost realizate. Cu 25 de ani în urmă aveam un oraș construit foarte chibzuit”, a spus Vasili Chirtoca.

În ultimii 10 ani însă, în construcții s-a produs un adevărat haos. „Remarcabilii noștri arhitecți care gestionează orașul, în frunte cu primarul general, au uitat de existența noțiunii «construcție de ansamblu». Bulevardele Mircea cel Bătrîn, Dacia și Moscova, cu 20 de ani în urmă, reprezentau ansambluri arhitectonice. Același lucru se poate spune și despre bulevardul Ștefan cel Mare, de la strada Pușkin pînă la Tighina.

Cu regret, a fost dată uitării și noțiunea „construcție complexă”, cînd concomitent se soluționează problemele infrastructurii sociale și sportive, precum și ale infrastructurii comerciale și de producție, în caz de necesitate. Urbaniștii au uitat de normele sanitare, cînd clădirile trebuie construite la o anumită distanță una de la alta. Nu se ține cont nici de normele antiincendiare. Între edificii și trotuare nu trebuie să se construiască nimic – acest spațiu este pentru trasee bicicliste, plimbări ale mamelor cu copii, pentru deplasarea pietonilor. A fost dat uitării faptul că sîntem obligați să conservăm zona istorică a Chișinăului pentru urmași. Ea poate fi reconstruită doar pentru a atrage turiștii”.

Potrivit lui Vasili Chirtoca, trebuie adoptate în regim de urgență condiții speciale de construcție în centrul Chișinăului. Pentru că în locul terenurilor sportive se construiesc clădiri multietajate, apar nu se știe de unde chioșcuri, sînt tăiați pomi.

„În numele oamenilor de afaceri, eu afirm că noi optăm pentru dezvoltarea construcțiilor. De ce trebuie concentrate șantierele în centrul Chișinăului? În oraș sînt suficiente locuri pentru construcții. De exemplu, pe bulevardul Mircea cel Bătrîn, construcțiile pot fi continuate pînă la uzina de calculatoare, la Stăuceni, de-a lungul șoselei Balcani, în suburbii, pe teritoriile întreprinderilor închise, care sînt dispuse să pună la dispoziție pămîntul lor pentru utilizare”, a conchis președintele de fracțiune.

La ședința CMC din 18 februarie a fost creat un grup de lucru pentru definitivarea proiectului privind introducerea modificărilor la Planul general al Chișinăului, care se referă la restricția lucrărilor de reparații și construcții în centrul capitalei. Grupul de lucru este condus de Vasili Chirtoca. Consilierul municipal a relatat că membrii grupului și-au asumat obligația să adune în termen de 30 de zile toate propunerile referitoare la această problemă, să organizeze audieri publice și să prezinte Consiliului municipal proiectul definitivat al deciziei.

Leave a Reply