vasili_chirtoca_CMC_01

CSJ: Chirtoacă și-a depășit atribuțiile (VIDEO)

Astăzi consilierilor municipali li s-a propus să aprobe schema ocupării personalului aparatului Primăriei, preturilor, direcțiilor generale și direcțiilor, precum și să accepte modificările la organigrama Primăriei pe anul 2015, deși el deja se sfîrșește. Decizia analogică precedentă (încă în anul 2012) a fost adoptată de primarul general, Dorin Chirtoacă, dar Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a calificat-o drept ilegală, comunică NOI.md.

CSJ a recunoscut că de aceasta trebuie să se ocupe Consiliul municipal, iar primarul și-a depășit atribuțiile. Consilierilor municipali însă li s-au propus proiectele a două decizii (schema și organigrama) fără anexe, unde urmau să fie enumerate toate serviciile Primăriei cu personalul lor.

Adrian Lebedinschi, consilier din partea socialiștilor, a atras atenția asupra faptului că listele angajaților autorităților capitalei nu le-au văzut nici comisiile municipale. În afară de aceasta, la fiecare subdiviziune trebuie prezentată o notă informativă cu justificare. Consilierii ar vrea să știe în ce măsură este justificată componența numerică a aparatului.

Vasilii Chirtoca, liderul fracțiunii comuniștilor și celor fără de partid, a atras atenția asupra faptului că la Primărie și preturi lucrează mii de funcționari, dar problemele orașului nu se soluționează: „Mai mult decît atît: cu cît mai mulți oameni sînt antrenați în administrația de stat, cu atît mai mulți sînt cei care vor să-și găsească de lucru acolo. Cei care găsesc această muncă creează probleme orășenilor. De aceea fracțiunea noastră a propus un proiect de decizie a Consiliului municipal, el este trecut pe agenda de lucru în lista suplimentară nr.21 – cu privire la perfecționarea sistemului administrativ al Primăriei și preturilor ei. Propunem pentru început să se examineze proiectul nostru».

Ilian Cașu, liderul fracțiunii „Partidul Nostru”, consideră, de asemenea, că trebuie analizat cît este de eficient aparatul birocratic. În plus, există studii la acest subiect, de exemplu, efectuate de Expert-Grup. La examinarea problemei trebuie cooptați și specialiști.

Diana Gurschi, șefa Direcției juridice a Primăriei, a amintit că în legătură cu aceasta a fost deja creată o comisie specială în ianuarie 2012, cu participarea consilierilor municipali. La aceste două proiecte a lucrat un grup din 13 persoane timp de doi ani. Consilierii însă nu au apreciat eforturile depuse și nu au adoptat proiectele privind aparatul birocratic al primăriei și preturilor, dar le-au returnat spre reexaminare.

Leave a Reply