restaurant doina1

Consilierii municipali trag un semnal de alarmă în legătură cu construcția din parcul „Valea Trandafirilor”

Problema construcției unui centru comercial în locul restaurantului „Doina” a fost discutată ieri la ședința Comisiei pentru construcții, arhitectură și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău, notează Noi.md.

Litigiul dintre Primărie și proprietarul al S.A.„Restaurantul Doina” a ajuns la Curtea Supremă de Justiție, după ce ultimul și-a anunțat intenția de a construi un centru polivalent cu funcții comerciale, de agrement, spații hoteliere și birouri cu parcare, decizie pentru care nu a primit acceptul municipalității.

În timp ce agentul economic vrea să-și ducă pînă la capăt planul de a ridica un complex într-o zonă verde a orașului, acționînd în judecată Primăria, pentru refuzul de elibera actele permisive, autoritățile municipale spun că imixtiunea puterii judecătorești în această chestiune este inadmisibilă.

Mai mulți membri ai Comisiei pentru construcții au accentuat că Restaurantul „Doina” și teritoriul acestuia sînt o parte componentă a parcului „Valea Trandafirilor”, este inadmisibil ca instanța de judecată să decidă în locul autorității publice locale ce anume să fie construit pe acest teren. Cu atît mai mult că, potrivit Planului Urbanistic General, codul urbanistic al terenului din str. Trandafirilor 6 este ,,C6”, ceea ce înseamnă că este o zonă de recreere, cu funcții de agrement, tip parcuri de distracție.

O partea din membrii Comisiei s-au arătat optimiști, fiind convinști că magistrații Curții Supreme de Justiție vor adopta o decizie în favoarea Primăriei pe acest caz. Majoritatea consilierilor au opinat totuși că trebuie tras un semnal de alarmă pe acest caz și găsite soluții, întrucît mîine-poimîne va fi deja tîrziu.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru construcții, arhitectură și relații funciare, al cărei președinte este consilierul municipal Vasile Chirtoca, a venit cu propunerea către viceprimarul de ramură, Victor Chironda, de a purta negocieri cu S.A.„Restaurantul Doina” și a-i permite beneficiarului să construiască pe acest teren doar construcții compatibile cu spațiile verzi, în conformitate cu Legea cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale, ceea ce înseamnă cu o înălțime nu mai mare de două etaje. Totodată a răsunat propunerea de a include parcul Valea Trandafirilor în lista monumentelor de arhitectură de landșaft de nivel local.

Amintim că, S.A.„Restaurantul Doina” în anul 2018 s-a adresat către Consiliul Municipal Chișinău pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal care prevedea schimbarea codului urbanistic din ,C6” în ,,C5”, fapt ce însemna transformarea terenului din str.Trandafirilor 6 într-o zonă comercială cu funcțiuni de vînzare cu amănuntul, de birouri, de recreere, de servicii și de producție nepoluantă la scară mica.

Însă dat fiind faptul că CMC a respins propunerea, S.A.„Restaurantul Doina” a găsit o altă modalitate de a obține rezultatul dorit, prin ocolirea autorităților publice locale competente și adresarea în instanța de judecată. Pînă în prezent, beneficiarul a obținut cîștig de cauză la Curtea de Apel, iar acum părțile sînt în așteptarea deciziei Curții Supreme de Justiție.

Leave a Reply