Chirtoca_CMC_09

CMC a decis să eficientizeze gestionarea fondului locativ (DOC)

Consiliul municipal Chișinău (CMC) a susținut cu majoritatea de voturi proiectul deciziei privind reformarea aparatului primăriei și preturilor sectoarelor, care va spori eficiența lui și va permite de a evita obstacolele birocratice în cazul adresării orășenilor la funcționarii locali. Documentul a fost prezentat de către președintele fracțiunii comuniștilor și celor fără de partid, Vasili Chirtoca, la ședința CMC din 18 februarie, transmit.

Proiectul deciziei a fost adoptat drept unul de fond și va fi definitivat de un grup de lucru, constituit din consilieri și reprezentanți ai opiniei publice, după care el va fi prezentat spre aprobare definitivă la ședința ordinară a Consiliului municipal.

Proiectul deciziei prevede optimizarea aparatului primăriei și preturilor sectoarelor, precum și crearea resursei interactive în baza siteului internet al primăriei, care va permite orășenilor să expedieze, în particular, actele în regim online.

Autorul proiectului explică necesitatea lui prin faptul că angajații mai multor subdiviziuni ale primăriei și preturilor sînt dezorientați și nu mai corespund exigențelor profesionale, iar fluxul de documente a devenit prea complicat pentru locuitorii Chișinăului.

„Mai mulți colaboratori ai aparatului primăriei și preturilor s-au transformat în birocrați clasici, care și-au epuizat potențialul, orientat spre bunăstarea locuitorilor municipiului. S-a format un sistem, unde nu puterea este pentru popor, ci poporul pentru putere”, – a declarat Vasili Chirtoca, prezentînd proiectul deciziei spre examinare în CMC.

Totodată, el a menționat că în aparatul administrativ al primăriilor și preturilor sînt mai mulți angajați, care, din cauza lipsei obiectivelor stabilite, se văd constrînși să soluționeze probleme de minimă importanță.

Proiectul deciziei mai prevede crearea în cadrul primăriei a noilor subdiviziuni structurale, responsabile de dezvoltarea economiei, turismului, parcurilor și altor spații verzi, amenajarea teritoriilor și gestionarea fondului locativ al municipiului.

Locuitorii orașului vor avea posibilitate să se adreseze în direct factorilor de decizie, responsabili de acele subiecte, care îi interesează. Interpelările cetățenilor, expediate cancelariei primăriei, urmează să fie examinate în termen de două săptămîni din momentul adresării. În caz de refuz, angajații primăriei vor trebui să expedieze o scrisoare cu cauza oficială a deciziei negative și să prezinte lista tuturor actelor, pe care locuitorii sînt obligați să le prezinte în cazul următoarei adresări.

În toate instituțiile, unde sînt primiți în audiență cetățenii, va fi obligatorie afișarea panourilor cu numerele de contact ale anticamerei primăriei, conducătorilor direcțiilor respective și viceprimarilor. Va fi de asemenea obligatorie indicația că, în caz de necesitate, locuitorii municipiului să se poată adresa după explicații la factorii de decizie pentru soluționarea problemelor lor.

Primăria are indicații să perfecteze contacte cu ÎS „Cadastru”, ÎS „Registru”, casele de asistență socială și în medicină, Ministerul Justiției și alte structuri, dacă colaboratorii primăriei nu vor fi abilitați să adopte anumite decizii.

Pentru interacțiunea mai fructuoasă între autoritățile locale și orășeni, s-a propus de a crea în baza siteului internet al primăriei un ghișeu interactiv, care ar include un sistem de acte și adoptare a deciziilor în regim online.

Leave a Reply