Chirtoca_IUVAS_17_1

Chișinăul trebuie să cîștige bani

Ieri seara consilierii au aprobat în prima lectură bugetul municipal al Chișinăului pe anul 2016. Partea lui de venituri este preconizată în valoare de 2 miliarde 943 milioane 679 mii de lei, dintre care 1 miliarde 457 milioane 833 mii de lei le vor constitui transferurile de la bugetul de stat. Cheltuielile sînt preconizate la nivel de 3 miliarde 047 milioane 326 mii de lei. Deficitul va constitui 103 mil. 647 mii lei.

Anul trecut deficitul a fost propus de trei ori mai mare, din care motiv bugetul orașului a fost aprobat în prima lectură doar după a treia examinare. Se preconizează că mijloacele lipsă vor fi acoperite din contul încasărilor de la vînzarea imobilelor municipale și ale altor bunuri în valoare totală de aproximativ 172 mil. lei, din surse externe – 133 mil. 142 mii lei și resurse interne – 60 mil. lei.

Socialiștii au criticat proiectul bugetului, considerînd că trebuie prezentate calcule mai detaliate. Potrivit Tatianei Cunețchi, indicii bugetului inspiră consilierilor acestei fracțiuni o doză de scepticism. La partea de venituri ea a menționat majorarea sumei totale cu 100,4 mil. lei (cu 3,5%), în comparație cu anul 2015, dar concomitent reducerea încasărilor planificate de pe urma încasărilor proprii – la diverse tipuri de impozite – cu 4,9%.

În partea de cheltuieli socialiștii consideră exagerată reducerea (cu 30%), în comparație cu 2015, a sumelor prevăzute pentru ocrotirea sănătății – 27,7 mil. lei. Se preconizează de asemenea de a aloca mai puțini bani pentru gospodăria comunală-locativă, transporturi, drumuri – cu 41,6 mil. lei, cultură, sport și tineret – cu 4 mil. lei. Este pusă la îndoială și posibilitatea acoperirii bugetului, deoarece Consiliul municipal nu a aprobat lista obiectelor, care vor fi propuse spre vînzare. De aceea, fracțiunea PSRM a refuzat să voteze acest proiect.

Liderul fracțiunii liberale, Ion Cebanu, a caracterizat această poziție cu fraza din desenul animat „Baba Cloanța este împotrivă”, deoarece, în opinia fracțiunii consilierilor PL, orașul nu poate fi lăsat fără buget în pragul noului an.

Președintele fracțiunii comuniștilor și celor fără de partid, Vasilii Chirtoca, a menționat că municipiul este un organism care este capabil și trebuie să genereze bani. „În primul rînd, trebuie să obținem ca Parlamentul să stabilească regulile – deputații și membrii Guvernului locuiesc în capitală și tot vor un oraș curat și amenajat. Ei trebuie să ne ajute să stabilim anumite reguli pentru a cîștiga bani. Dacă în business nu știm ce va fi mîine cu banii cîștigați, ne este greu să-i obținem. Municipiul nu știe aceasta deoarece regulile se schimbă permanent. Cred că, dacă noi locuim în capitală și avem legătură cu fracțiunile parlamentare, sîntem în stare să pregătim un proiect de lege, ca pentru municipiu să fie stabilite reguli măcar pe 15-20 de ani, ca toate veniturile suplimentare pe care le aduc la buget persoanele fizice și juridice să rămînă la Chișinău”, a propus consilierul.

În opinia lui, cînd vom reuși să stabilim reguli, va trebui să cîștigăm bani. Deja acum trebuie să mergem la cei care vor să privatizeze loturile lor de pămînt și să le propunem să facă aceasta (nu în trei ani de tergiversări, ci în două săptămîni). Aceasta este prima sursă de rezerve pentru oraș.

„În afară de aceasta, noi trebuie să modificăm structurile Primăriei astfel ca ea să fie gata să cîștige bani. Spre exemplu, noi avem o subdiviziune care se ocupă de turism. La Chișinău poate fi dezvoltată infrastructura turistică, ca să găzduim sute de mii de turiști. Orașul nostru este unica capitală din Europa unde nu există niciun hotel al rețelelor de nivel internațional, cu excepția unuia care operează pe bază de franciză. Cred că domnul primar trebuie personal să se ocupe de această problemă, să facă legătură ci proprietarii, să-i aducă încoace, să mergem cu ei la Cricova, să le propunem niște sectoare și problema se poate soluționa foarte repede. Aceasta ar crea și niște locuri de muncă”, consideră Vasilii Chirtoca.

El a atras atenția și asupra altui moment – noi nu sîntem deloc preocupați de problemele ce țin de cooperarea agenților noștri economici. Deseori întreprinderile noastre, fără a ști că ceva se produce la Chișinău, procură de peste hotare. De aceea, trebuie creată o subdiviziune care se va ocupa de problemă.

„Noi nu contribuim la dezvoltarea agriculturii noastre. Municipiul dispune de peste 50 mii ha de terenuri agricole, de aceea, trebuie să-i ajutăm pe fermierii noștri să se dezvolte. Este pe puterile noastre, ținînd sub control o piața de aproximativ 1 mil. oameni, să acordăm ajutor. Există încă multe modalități ca orașul să cîștige bani, dacă vor fi stabilite regulile de joc. Noi sîntem gata să ajutăm, inclusiv prin pregătirea actelor respective”, a spus liderul fracțiunii.

În ceea ce privește nemijlocit proiectul bugetului, consilierii fracțiunii au, de asemenea, mai multe semne de întrebare, dar au decis să-l aprobe. Au menționat însă că în partea de cheltuieli este necesar ca investițiile capitale să se concentreze, nu să se disperseze la mai multe obiecte, care pe urmă este complicat să fie finalizate. Trebuie să ne concentrăm asupra unor proiecte concrete și să le ducem rapid la bun sfîrșit, fără a repeta experiența sovietică a construcțiilor nefinalizate.

Pentru proiectul bugetului capitalei pe anul 2016 au votat în prima lectură 28 de consilieri. Pînă la examinarea în lectura a doua, proiectul va fi propus spre dezbateri publice.

One Comment

  • 4APK.RU

    «Нет, я родился в Ленинграде, который сейчас Санкт Петербург. 30 лет назад я поехал в Кишинёв на медицинскую конференцию, и с тех пор живу здесь. Сейчас мне 94 года.»

Leave a Reply