Chirtoca_03

Am cîteva întrebări pentru candidații la postul de guvernator al Băncii Naționale

Pe parcursul tuturor anilor de existență a Băncii Naționale, această instituție, cu regret, nu a creat un sistem capabil să finanțeze economia Moldovei. Volens-nolens, astăzi Banca Națională, în loc să dezvolte propria economie, asigură comercializarea pe teritoriul republicii a mărfurilor și a valutei străine. Cum se întîmplă acest lucru – […]

mai mult