13.05.15 БиФ_1

Vasile Chirtoca: Contractul de furnizare a energiei electrice de la MGRES indică faptul că PAS iese în sfîrșit din opoziție…

„Am citit cu satisfacție comentariul deputatului PAS Dan Perciun, care, justificîndu-se în fața criticilor iresponsabili, a oferit comentarii privitor la faptul că acel contract de patru luni încheiat cu MGRES, are cel puțin patru avantaje.

Totuși, aceste avantaje nu sînt patru, ci mult mai multe și nu sînt mai puțin importante decît cele enumerate de Dan Perciun.

Voi evidenția doar cîteva dintre ele:

Al cincilea. Indiferent de cît de divizați am fi, Transnistria, de fapt, face parte din piața internă a Moldovei, iar populația de pe malul stîng susține cererea internă a Republicii Moldova în ansamblu. De stabilitatea dezvoltării economice și bunăstarea cetățenilor Trasnistriei depinde într-o mare măsură stabilitatea întregii Republici Moldova.

Al șaselea. Industria din regiunea transnistreană a Moldovei completează cu succes economia Republicii Moldova în ansamblu. În Transnistria funcționează Combinatul Metalurgic, Fabrica de Ciment, una dintre cele mai mari fabrici de textile din Europa „Tirotex”, dar și un șir de alte întreprinderi mari, care nu au analogi pe malul drept al Nistrului. În orice caz, va veni vremea și Moldova va fi reintegrată. Reieșind din acest context ar fi de dorit ca aceste întreprinderi să fie de pe acum percepute ca parte a țării și a economiei noastre. În acest sens, dacă reușim să nu acordăm atenție criticilor și consilierilor de tot felul, ci să organizăm o strînsă cooperare economică între ambele maluri, atunci o astfel de politică va contribui, în multe aspecte, în a ne ușura soarta, în această perioadă dificilă.

Al șaptelea. În regiune este situată Centrala Hidroelectrică Moldovenească (MGRES), care are capacitatea de a asigura pe deplin nevoile Republica Moldova în energie electrică și de a crea rezerve pentru exportul acesteia. Totodată, corect ar fi să vorbim nu de 4 luni, ci să elaborăm un program de recepționare stabilă a energiei electrice de la MGRES pentru o perioadă de mai mulți ani, care să includă măsuri de asigurare a acestei centrale cu combustibil de rezervă (păcură, cărbune) din contul Guvernului Republicii Moldova, pentru cazurile de întreruperi în livrările de gaz.

Al optulea. Cele expuse mai sus sînt deosebit de importante dacă ținem cont de faptul că, potrivit diverselor estimări, în Transnistria locuiesc de la 300 la 400 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova. Numărul persoanelor care doresc să restabilească cetățenia moldovenească crește rapid din cauza operațiunilor militare din Ucraina. Aceștia sînt cetățenii noștri, iar prin blocarea activităților agenților economici de pe malul stîng, dăunăm în mod conștient cetățenilor noștri, și nu numai lor.

Această listă poate fi continuată, dar pe fondul unor greșeli majore, comise, în ultimul timp, de actuala guvernare în domeniul economiei, reluarea cooperării cu Centrala de la Cuciurgan (MGRES) este o dovadă a bunului simț în acțiunile Guvernului PAS și un pas pozitiv foarte important care inspiră optimism.

Leave a Reply