576013

Vasile Chirtoca: inflația este importată și trebuie să o combatem, dar…

Vasile Chirtoca consideră că Banca Națională nu este implicată în creșterea inflației, ea fiind incapabilă de a reduce inflația prin metode „științifice” străine, iar prevederea legii, conform căreia sarcina principală a Băncii Naționale este de a asigura și menține stabilitatea prețurilor, este eronat.

Mai mult, erorile în formarea legislației bancare moldovenești sînt principalul motiv al economiei slabe din țară, iar situația actuală demonstrează clar acest lucru. Potrivit lui Vasile Chirtoca, banca centrală a oricărei țări ar trebui să aibă trei sarcini principale: emiterea de bani, păstrarea mijloacelor persoanelor fizice și juridice și asigurarea decontărilor între acestea, precum și dezvoltarea economiei.

Băncile centrale ale țărilor cu economii dezvoltate, cu rate finale scăzute la împrumuturile în monede naționale (pînă la 3-5% pe an) și volume mari de creditare de consum, au posibilitatea, într-o oarecare măsură, fără a dăuna economiei, de a influența inflația prin creșterea ratelor la împrumut cu o fracțiune de procent. Cu toate acestea, foarte puține țări dezvoltate fac din lupta împotriva inflației sarcina principală a principalei instituții financiare din țările lor. În condițiile Republicii Moldova – o țară cu o economie mică, o astfel de abordare a problemei este dăunătoare și provoacă pagube mari din următoarele motive:

Aproape toată inflația din Republica Moldova este importată prin bunuri de larg consum care au crescut în preț în lume, precum și materii prime și resurse energetice, care sînt, de asemenea, importate în principal de producătorii locali. Ce poate face Banca Națională cu asta? Nimic, dar trebuie să facă ceva, pentru că sarcina sa principală este să lupte împotriva inflației. Și Banca Națională crește dobînzile la împrumuturi, limitînd creditarea, respectiv, consumul și dezvoltarea.

Dar, pînă la urmă, nu creșterea consumului a cauzat inflația, ci creșterea prețurilor la purtătorii de energie, materii prime și materiale importate. În această situație, populația și întreprinderile, care se confruntă cu creșterea rapidă a prețurilor la resursele energetice, materiile prime și materiale, cu amenințarea insolvenței, mai primesc un cadou de la Banca Națională – rate de multe ori mai mari la credite și, ca un rezultat, o reducere a producției și a consumului.
Ce sarcini a rezolvat Banca Națională în această situație? Inflația nu scade, iar dacă va scădea pînă în primăvară, nu va fi deloc din cauza politicii „competente” a Băncii Naționale, ci absolut alte motive, la care Banca Națională nu are nicio atribuție. Evident, Guvernul, în coordonare cu Banca Națională, trebuie să ia alte măsuri, dar Guvernul nu este responsabil de inflație, iar Banca Națională, așa cum am arătat, chiar nu poate face nimic. Inflația este lăsată în libertate și nimănui nu-i pasă cu adevărat de ea…

Leave a Reply