cmc1

Deciziile importante ale Comisiei Consiliului Municipal

Comisia municipală pentru construcții, arhitectură și relații funciare a aprobat un șir de decizii importante pentru dezvoltarea viitoare a capitalei moldovenești, în special a părții ei istorice.

După cum a relata pentru Noi.md președintele Comisiei, consilierul municipal Vasile Chirtoca, în conformitate cu legislația în vigoare această comisie, care soluționează probleme de construcție, arhitectură și relații funciare în capitală, este o etapă intermediară, pe care trebuie să o parcurgă toate proiectele de decizii ale Consiliului Municipal. La ședința din 9 martie, a patra în anul curent, comisia a examinat șapte proiecte de decizii, însă o importanță deosebită pentru dezvoltarea orașului o au patru dintre acestea.

Unul dintre proiecte ține de dezvoltarea în continuare a părții istorice a orașului Chișinău și se referă la protecția și dezvoltarea zonei centrale – centrul istoric al capitalei moldovenești.

Vasile Chirtoca a amintit că, deoarece în Regulamentul urbanistic local a fost indicat, că partea istorică a orașului va fi construită în conformitate cu planul urbanistic zonal (care încă urmează a fi elaborat), în prezent în partea centrală a capitalei construcțiile au fost stopate, reieșind din faptul că în legislație există diferite interpretări ale problemei date.

În plus, multe probleme legate de partea centrală a orașului sînt rezolvate de Consiliul Național al monumentelor istorice din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a cărui politică nu este pe deplin înțeleasă.

Ca urmare, astăzi mulți investitori care au achiziționat terenuri sau dețin clădiri în partea istorică a orașului, dacă aceste clădiri nu sînt monumente de arhitectură, doresc să construiască, să le reconstruiască sau pur și simplu să le demoleze pentru a construi clădiri noi, dar nu pot face nimic.

„Proiectele lor au fost stopate. Din punctul nostru de vedere, acest lucru nu este prea corect. Noi nu știm cînd va fi elaborat planul general, deși pentru anul curent au fost planificate o parte din mijloace în aceste scopuri. Dar aceasta nu este o muncă simplă și noi credem că va fi nevoie de 2-3 ani. Din anul 2007, cînd a fost aprobat planul general precedent, a trecut mult timp și multe lucruri s-au schimbat. De aceea problema-cheie la examinarea planurilor de construcție în partea centrală este înălțimea clădirilor care ar putea fi construite. Aceasta este problema-cheie”, a menționat președintele Comisiei municipale pentru construcție, arhitectură și relații funciare.

Din spusele sale, membrii comisiei au examinat de mai multe ori proiectul deciziei, elaborat și propus de Aliona Mandatii, reprezentanta Platformei DA. Acum acest proiect a ajuns la stadiul în care poate fi aprobat, dat fiind că el are avizul Centrului național anticorupție, a fost supus audierilor publice, dispunem de documentele respective, practic avem concluziile tuturor departamentelor primăriei, de obiecțiile cărora s-a ținut cont.

„De aceea acest proiect de decizie a fost votat cu majoritate de voturi. Nu a votat doar reprezentanta PAS, în acest caz consilierii PAS au propus un proiect de decizie total opus, pe care noi la fel l-am examinat în cadrul ședinței”, a menționat Vasile Chirtoca.

„Problema-cheie constă în faptul că în cartierele din partea istorică a orașului, unde se planifică o construcție oarecare, înălțimea acestor clădiri nu trebuie să depășească 15 metri, dar această chestiune va fi examinată în fiecare caz aparte. Avem cartiere, în care există clădiri mai înalte, construite mai devreme. Există clădiri cu șapte-opt etaje, și chiar mai înalte, și în aceste ar putea fi examinată construcția unor clădiri mai înalte. Orice construcție în zona centrală va fi examinată numai în baza planului urbanistic al întregului cartier”, a subliniat Vasile Chirtoca.

El a amintit, că centrul istoric al capitalei moldovenești este ”croit” din cartiere.

„Este corect să examinăm fiecare cartier ca pe un obiect separat al planului urbanistic, dacă nu vorbim despre lărgirea drumurilor sau despre vre-o demolare, dar în partea de sus a orașului noi cu siguranță nu examinăm așa ceva. Anume de aceea au fost stabilite aceste reguli. Era important să le stabilim și pentru că mulți investitori care au bani preferă să cumpere în centrul orașului clădiri dărăpănate și terenuri, în speranța că vreodată vor construi acolo 9-10 și mai multe etaje. De aceea noi trebuie să le dăm un semnal clar: dacă investesc în partea centrală a orașului, ei trebuie să înțeleagă că nu pot ridica clădiri mai înalte de 15 metri pînă în vîrful acoperișului (parapet) de la etajul superior sau mansardă. Adică maximum parter, trei etaje și mansardă. Dar și aici noi vom examina fiecare caz aparte: să vedem cum a fost format acest cartier mai înainte, ce clădiri istorice, monumente de arhitectură există acolo, și abia după aceasta vom lua decizii pentru fiecare cartier în parte”, a menționat președintele comisiei municipale pentru construcții, arhitectură și relații funciare. Potrivit lui, acest semnal este important pentru investitori, ca oamenii să nu cheltuiască banii în zadar în speranța, că vor putea construi acolo tot ce vor dori.

Potrivit majorității covîrșitoare a membrilor Comisiei, acesta este un proiect de decizie foarte important, de aceea sperăm că în viitorul apropiat va fi înaintat spre aprobare în cadrul Consiliului Municipal.

„Aș vrea să adaug că planurile urbanistice zonale pentru proiectarea și construcția în partea istorică a Capitalei vor fi examinate numai în cadrul unui întreg cartier. Firește, vom cere ca arhitecții obligator să țină cont de complexitatea și caracterul de ansamblu a construcției, astfel încît totul să pară un tot întreg, pentru ca totul să se supună logicii și stilului monumentelor de arhitectură din aceste cartiere, pentru ca construcțiile să evidențieze aceste monumente și împreună să formeze un ansamblu arhitectural unic. Noi vrem să transformăm treptat aceste cartiere din partea centrală a orașului în zone pietonale, unde vom avea și scuaruri, și restaurante, și diverse alte locuri interesante. Adică, în partea centrală a orașului planificăm să creăm cîteva ”sate””, a declarat Vasile Chirtoca.

El a relatat că în scurt timp după apariția proiectului de decizie prezentat de Platforma DA, reprezentanții PAS în consiliul municipal au prezentat propriul contraproiect, care prevede introducerea unei interdicții temporare – un moratoriu – pentru eliberarea autorizațiilor de construcție în centrul istoric al Chișinăului.

„În conformitate cu acel proiect, trebuie să interzicem total orice construcție în centrul orașului pînă la aprobarea Planului general al capitalei. Dar repet, acesta ar putea fi aprobat peste doi-trei ani, dar nimic nu ne împiedică să examinăm Planul Urbanistic Zonal pentru fiecare sector pînă la aprobarea noului plan general al capitalei și de aceea noi a trebuit să dăm acest semnal. Respectiv, la ședința comisiei proiectul propus de PAS a obținut un singur vot, și noi am întors proiectul de decizie spre revizuire”, a spus Vasile Chirtoca.

Potrivit lui, un alt proiect de decizie important dintre cele examinate ține de faptul cum trebuie să arate materialele care urmează să fie prezentate autorităților locale, primăriei, Consiliului municipal pentru ca viitorul dezvoltator să poată obține o autorizație de proiectare și construcție.

Este vorba despre proiectele deciziilor privind stabilirea normelor obligatorii pentru elaborarea și prezentarea planurilor urbanistice zonale și detaliate spre aprobarea Consiliului municipal Chișinău.

„Împreună cu colegul meu Alexandru Bondarenco am pregătit acest proiect de decizie încă în martie 2020. În tot acest timp proiectul a trecut prin anumite instanțe. Am obținut avizele Centrului Național Anticorupție, a Institutului municipal de proiectări CHISINAUPROIECT, a fiecărui departament al primăriei. Am desfășurat audiții publice și am adunat obiecțiile persoanelor interesate. Toate obiecțiile utile au fost introduse în proiectul de decizie a CMC și a sosit timpul ca el să fie aprobat. Proiectul de decizie a fost adoptat în cadrul ședinței Comisiei în unanimitate, iar la următoare ședință a Consiliului municipal îl vom prezenta”, a spus președintele Comisiei municipale pentru construcții, arhitectură și relații funciare.

Vorbind despre faptul de ce este nevoie de acest proiect de decizie, Vasile Chirtoca a subliniat că este foarte important ca înainte de eliberarea autorizației de proiectare sau a certificatului de urbanism, la stadiul inițial să fie clar ce anume va fi proiectat acolo.

„Adică, încă pînă de începerea proiectului de construcție, Consiliul Municipal trebuie să decidă că în acest loc pot fi proiectate atîtea clădiri, de atîția metri pătrați, apartamente sau spații nerezidențiale, noi trebuie să ne asigurăm de complexitatea construcției, să vedem cum va arăta ansamblul arhitectural și să aprobăm parametrii și condițiile indicate. Noi trebuie din start să aprobăm aspectul arhitectural, planul general. Noi trebuie obligatoriu să reieșim din infrastructura socială, de transport, de inginerie. De aceea la aceste lucrări va participa activ întreprinderea municipală CHISINAUPROIECT”, a concretizat Vasile Chirtoca.

El crede că este foarte important ca după ce viitorul dezvoltator va obține certificatul de urbanism, să nu aibă parte de surprize nici orașul, nici Consiliul municipal, nici oamenii care locuiesc în zona noii construcții.

„Este important ca încă la etapa de dinaintea proiectării să înțelegem că această construcție nouă va îmbunătăți mediul urban și nu va crea probleme tuturor. Există numeroase cazuri, în care aceste șantiere năvălesc în mediul de trai al oamenilor și, drept rezultat, este redus spațiul vital al lor, se deteriorează ecologia și întreaga infrastructură socială, în care oamenii au trăit decenii în șir. Investitori-dezvoltatori încep să se confrunte cu probleme și pierderi mari. Aceasta este sarcina principală a acestui proiect de decizie. Noi l-am aprobat și în cel mai scurt timp el va fi examinat de Consiliul Municipal”, a subliniat Vasile Chirtoca.

El a mai atras atenție faptului, că în timp ce noua componență a primăriei ”se punea în mișcare”, iar noii șefi ai departamentului arhitectură, construcții își alegeau noii subalterni, în oraș a fost practic blocată proiectarea construcțiilor noi.

„De aceea, după ce aceste materiale au fost prezentate în mod repetat, eu am insistat ca pe ordinea de zi să fie inclus și examinat planul urbanistic zonal de construire a unui complex rezidențial în locul fostei uzine „Авиатехнология”. Acolo este un teritoriu de peste 7 hectare. Uzina nu mai există demult, iar proprietarul terenului, împreună cu investitorii, dorește să construiască acolo un complex rezidențial. La examinările precedente ale acestui proiect au existat numeroase întrebări cu privire la infrastructura solială și rutieră existentă acolo. Dar din punctul meu de vedere proiectul este bun, orașul are nevoie de el, vor fi create noi locuri de muncă și vor crește veniturile la bugetul municipal. În același timp, acest complex rezidențial nu va crea probleme suplimentare orașului și populației din acest micro-raion, deoarece platforma se află la marginea orașului, acolo există căi de acces bune.

Dezvoltatorul a prezentat documente privind existența unui număr suficient de locuri libere în școli și grădinițe. Viitorul complex rezidențial este asigurat pe deplin cu infrastructură de inginerie. Comisia a aprobat acest proiect de decizie.

Și la viitoarea ședință a Consiliului municipal el de asemenea va fi propus spre aprobare. Bucură faptul că dezvoltatorul imediat a ținut cont de viitoarele cerințe pentru documentația urbanistică, despre care am discutat mai devreme. În același timp, comisia a introdus propunerea de a majora în viitorul complex rezidențial numărul terenurilor de joacă și de sport, de a majora numărul locurilor de parcare subterane și de a construi o parcare supraetajată vizavi de Grădina Botanică, de a crește numărul de etaje ale unor clădiri, cu scopul de a forma o dominantă arhitecturală, precum și de a organiza treceri pietonale pe străzile Gradina Botanica și Burebista”, a subliniat președintele Comisiei municipale pentru construcții, arhitectură și relații funciare.

El a menționat că alte decizii aprobate prevăd construirea unor terenuri sportive deschise în cartierul Botanica, lucru foarte important pentru ca în epoca gadgeturilor copiii să poată ieși la aer curat și să le fie create condiții pentru practicarea activă a sportului, pentru a juca fotbal, baschet, volei etc. Un alt proiect prevede construirea unor parcări cu plată în apropierea Grădinii Botanice. Și acest proiect va aduce un folos mare cetățenilor cărora le place să viziteze acest loc, însă se confruntă cu problema lipsei locurilor de parcare pentru mașinile lor.

Sursa: Noi.md

Leave a Reply